Food safety and health

Food safety and health - Leeuwarden

Gezonde voeding is erg belangrijk voor een gezond lichaam. Dat wordt door steeds meer mensen onderstreept. Gelukkig maar! Er wordt door het bedrijfsleven hard aan getrokken om lekkere én gezonde producten te maken. Het vakgebied van voeding is continu in beweging: nieuwe producten, productiewijzen, gevaren en risico’s verschijnen in hoog tempo. Consumenten stellen hoge eisen. Nieuwe feiten over voedselveiligheid en gezondheid moeten worden omgezet in wet- en regelgeving. Een uitdaging voor jou?

Food Safety and Health is onderdeel van Life Sciences & Technology Leeuwarden, een samenwerking van Van Hall Larenstein en NHL Stenden Hogeschool.