Studieprogramma

De opleiding Bedrijfskunde en Agribusiness is een vierjarige opleiding. Ieder jaar is opgedeeld in vier perioden. De balans tussen theorie en praktijk is ongeveer gelijk. Ieder jaar maak je kennis met een andere rol in de bedrijfskunde. Zo start je met vakken gericht op het ondernemerschap. In jaar twee leer je managen, gevolgd door een jaar toegespitst op het adviseurschap. Je sluit de studie af in de rol als specialist.

Docent Bedrijfskunde en Agribusiness legt iets uit aan student

Jaar 1: de basis

Iedere periode volg je verschillende vakken gericht op bedrijfskunde. Wat is de samenhang van bepaalde afdelingen binnen het bedrijf? Met welke teams heb je te maken en hoe ga je daarmee om als er problemen zijn? Het product, de productie en het financiële aspect kunnen uiteraard niet ontbreken, net als het in de markt zetten van je product. Je brengt je opgedane kennis in de praktijk door een onderneming te simuleren en op stage te gaan in periode 3.

Jaar 2 en 3: verdieping en praktijk

In het tweede en derde jaar kun je je specialiseren. Denk aan projectmanagement of bedrijfseconomie maar ook aan majors gericht op de voedselketens. HVHL werkt veel samen met vooraanstaande bedrijven in de food- en agrisector, waardoor jij aan de slag gaat met opdrachten vanuit het bedrijfsleven. Met het onderwijsconcept de ‘werkplaatsmethode’ ga je actief aan de slag met bijvoorbeeld een groepsopdracht. Docenten geven feedback als dat nodig is. Ook loop je in het tweede jaar stage in een internationaal bedrijf. 

Jaar 4: afstuderen

In jaar vier is het tijd om af te studeren. De eerste en tweede periode vul je met een projectstage waar je je buigt over één of meer verdiepende opdrachten. In de derde en vierde periode ga je op afstudeerstage. Met de afstudeeropdracht die je daar uitvoert, breng je alle kennis en ervaring van voorgaande jaren in de praktijk. Deze resultaten leiden uiteindelijk tot jouw diploma! 

Zo kan je studie eruit zien:

Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
1 Jij als ondernemer
 

Inleiding Bedrijfskunde

Agrofood omgeving

Ondernemerschap & Innovatie

Inkoop & Positionering

Junior traineeship

Ontwerp productiebedrijf

Organisatie & Financiën

Marketing & Onderzoek

2 Jij als manager
  Major modules: o.a. Nieuwe Business Modellen, Projectmanagement en Bedrijfseconomie Buitenlandse bedrijfsstage
3 Jij als adviseur
  Major modules: o.a. Supply Chain Management, Strategy and Change Minor modules: o.a. Toekomstgericht Ondernemen
4 Jij als specialist
  Projectstage Afstudeerstage

 

Welke specialisatie kies jij?

Bedrijfskunde

Hoe blijf je alle monden voeden de komende jaren, met het uitzicht op grote tekorten? Het antwoord ligt in de handen van bedrijfskundigen met gerichte vakkennis, die de foodsector van binnen en van buiten kennen. Van plant tot supermarkt, zodat jij vragen vanuit de markt kunt helpen vertalen naar nieuwe ideeën, waarbij je financiële of logistieke belangen niet uit het oog verliest.  

Kom naar de open dag! Aanmelden

Geslaagd?

Heb je je afstudeeropdracht gehaald? Gefeliciteerd! Want je mag jezelf Bachelor of Business Administration (BBA) ‘Bedrijfskunde en Agribusiness’ noemen. Met jouw diploma op zak kun jij toegerust het verschil gaan maken binnen de agrifoodbusiness.  

Bekijk je loopbaankansen

Meld je aan via Studielink Klik hier!