Toelating

Meld je aan via Studielink Naar Studielink

Toelatingseisen

Havo:  NT; NT; EM of CM met wiskunde A, B of C
Vwo: NT; NG; EM; CM met wiskunde A,B of C​​​​​​​
Mbo: Studenten met een mbo-diploma niveau 4 zijn toelaatbaar. Voor een goede kans op succes worden de vakken Nederlands (alleen als er wordt gekozen voor de Nederlandstalige opleiding in Leeuwarden), Engels en Wiskunde A of B op havo-eindexamenniveau ten zeerste aanbevolen.

Kan ik ook zonder de vereiste vooropleiding aan de opleiding Bedrijfskunde en Agribusiness in Leeuwarden beginnen?

Heb je wel het juiste profiel maar niet alle gevraagde vakken, dan dien je een toelatingstoets voor het ontbrekende vak (of vakken) te maken.

Mocht je niet over de juiste vooropleiding beschikken en ben je 21 jaar of ouder dan kun je eventueel aan de opleiding beginnen via de 21+ regeling. Je dient dan aan te tonen dat je over het vereiste hbo-instroom niveau beschikt. Door middel van toelatingstoetsen wordt getoetst of je hieraan voldoet. Het gaat hierbij voor de locatie Leeuwarden om de toetsen: Nederlands, Engels en Wiskunde A of B.
Het gaat hierbij voor de locatie Velp om de toetsen: Engels en Wiskunde A of B. Je dient op het moment dat je gaat starten met de opleiding 21 jaar of ouder te zijn en de toetsen dienen vóór 1 september 2018 te zijn afgerond. Daarnaast dient er een intakegesprek met de opleiding plaats te vinden.

Aanmelden voor 1 of meer toelatingstoetsen doe je via www.toelatingstoetsen.nl. Toelatingstoetsen.nl is een samenwerkingsverband van Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL). Kijk voor meer informatie over de toetsdata, toetslocaties, lesstof en kosten op www.toelatingstoetsen.nl. Wanneer je de toelatingstoets met een voldoende resultaat hebt gehaald, ben je alsnog toelaatbaar. Er zijn alternatieven voor deze toets, zoals een certificaat via VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs), een certificaat via een staatsexamen of een behaald examen van Boswell- Bèta.

Neem voor meer informatie over toelating, toelatingstoetsen of alternatieven contact op met het Student Service Centre via 058 284 6232 of [email protected].

Brochure Bedrijskunde en Agribusiness Downloaden