Studieprogramma

Met behulp van scheikunde en biologie leer je meer te begrijpen van voedingsmiddelen. Je houdt je bezig met praktische en specialistische zaken: gezondheid, productontwikkeling, kwaliteit, onderzoek, voeding en consumentengedrag.

Jouw studieloopbaan

In de eerste twee jaar van je opleiding maak je kennis met de vele facetten van de voedings- en genotsmiddelenindustrie en van het menselijk lichaam. Je traint een aantal basisvaardigheden zoals werken in teams, ondernemerschap en presenteren. Je gaat aan de slag in de proeffabriek en in het laboratorium. In het tweede deel van je studie krijg je de kans om je te specialiseren en je kennis te verdiepen in onderwerpen die jou het meest aanspreken. Daarnaast kun je je kennis ook nog verbreden met je keuze voor een minor. Je specialisatie breng je in de praktijk met een stage. Je sluit je studie af met een afstudeeropdracht.

Studieopbouw Voedingsmiddelentechnologie in Velp

Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
1 Sector analysis food products Food analysis health safety Business management quality

Innovation

Product development

2 Stage Research processing

Business plan consumers food

Ingredients communication

Business management

Health safety

3

Product development

Food safety & health

Stage
4 Minor Afstudeerproject