Studieprogramma

Met behulp van scheikunde en biologie leer je meer te begrijpen van voedingsmiddelen. Je houdt je bezig met praktische en specialistische zaken: gezondheid, productontwikkeling, kwaliteit, onderzoek, voeding en consumentengedrag.

Jouw studieloopbaan

In de eerste twee jaar van je opleiding maak je kennis met de vele facetten van de voedings- en genotsmiddelenindustrie en van het menselijk lichaam. Je traint een aantal basisvaardigheden zoals werken in teams, ondernemerschap en presenteren. Je gaat aan de slag in de proeffabriek en in het laboratorium. In het tweede deel van je studie krijg je de kans om je te specialiseren en je kennis te verdiepen in onderwerpen die jou het meest aanspreken. Daarnaast kun je je kennis ook nog verbreden met je keuze voor een minor. Je specialisatie breng je in de praktijk met een stage. Je sluit je studie af met een afstudeeropdracht.

Voedingsmiddelentechnologie Leeuwarden is een is onderdeel van Life Sciences & Technology Leeuwarden, een samenwerking van Van Hall Larenstein en NHL Hogeschool.

Studieopbouw Voedingsmiddelentechnologie in Leeuwarden

Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
1

Werken in het lab

Werkveld-oriëntatie

Bakkerij-technologie

Wiskunde

Voeding en gezondheid

Vleesverwerking

Microbiologie

Runnen van een onderneming

Zuiveltechnologie

Statistiek

Verwerking plantaardige producten

Organisatie en financiën

2

Zuivelproduct-kunde

Marketing en logistiek

Biochemie

Research-manament

Kwaliteit- en informatie-systemen

Biertechnologie en enzymen

Juniorstage
3 Specialisatie Minor
4 Projectstage Afstudeeropdracht