Studieprogramma

Met behulp van scheikunde en biologie leer je meer te begrijpen van voedingsmiddelen. Je houdt je bezig met praktische en specialistische zaken: gezondheid, productontwikkeling, kwaliteit, onderzoek, voeding en consumentengedrag.

Jouw studieloopbaan

In de eerste twee jaar van je opleiding maak je kennis met de vele facetten van de voedingsindustrie en aspecten van voeding & gezondheid. In de modules werk je aan basisvaardigheden zoals werken in teams, ondernemerschap en presenteren. Je doet praktijkervaringen op in het laboratorium, de voedingsmiddelenhallen en met de tienweekse juniorstage. In het tweede deel van je studie krijg je de kans om je te specialiseren en je kennis te verdiepen in onderwerpen die jou het meest aanspreken. Daarnaast kun je je kennis ook nog verbreden met je keuze voor een minor, bijvoorbeeld Dairy Technology, Humane Voeding en Gezondheid, Ondernemerschap of Toxicologie. Je specialisatie breng je in de praktijk in je laatste studiejaar met een projectstage en een afstudeeropdracht.

Voorbeeld studieopbouw Voedingsmiddelentechnologie in Leeuwarden

Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
1

Werken in het lab

Werkveld-oriëntatie

Bakkerij-technologie

Wiskunde

Voeding en gezondheid

Vleesverwerking

Microbiologie

Runnen van een onderneming

Zuiveltechnologie

Statistiek

Verwerking plantaardige producten

Organisatie en financiën

2

Zuivelproduct-kunde

HRM en logistiek


Biochemie

Research management

Kwaliteit- en informatie-systemen

Biertechnologie en enzymen

Juniorstage
3 Specialisatie Minor
4 Projectstage Afstudeeropdracht