Specialisaties

Binnen het studieprogramma van Milieukunde kun je kiezen uit drie verschillende specialisaties: Energie en klimaat, Toegepaste ecologie of Water- en milieutechnologie.

Energie en klimaat

Duurzame energie en energiebesparing zijn actueler dan ooit. In 2030 moet ons energieverbruik duurzaam zijn. Gelukkig zijn er mogelijkheden genoeg, zoals wind- en zonne-energie of energie uit biomassa. Is duurzame energie wel haalbaar bij onze huidige levensstijl? Hoe kunnen we inspelen op klimaatverandering en hoe zorgen we dat er wereldwijd goede afspraken worden gemaakt? Vragen waar jij je als professional dagelijks mee bezighoudt. Een groeimarkt, ook wat ondernemerschap en energie betreft.
Lees meer.

Toegepaste ecologie

Hoe kun je in drukbevolkt Nederland zorgen dat onze unieke natuurgebieden beschermd worden? Hoe zorg je ervoor dat verdwenen plant- en diersoorten zich weer gaan vestigen? Hoe maak je de stad leefbaarder? Kortom, ben je een ‘groen iemand’ met affiniteit voor biologie, ecologie en geografie, maar ook voor mensen. Wil je daarnaast ook leren werken met GIS (geografisch informatiesysteem), waarmee je plannen maakt en deze beoordeelt op het effect? Specialiseer je dan in toegepaste ecologie!
Lees meer.

Water- en milieutechnologie

‘Schoon drinkwater voor iedereen’ is een van de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Het zuiveren van huishoudelijk en industrieel afvalwater is belangrijk om onze drinkwaterbronnen schoon te houden. Nederland wil internationaal voorop lopen met innovatieve watertechnologieën. Dit werkveld is interessant en afwisselend: van microbiologisch onderzoek tot fysisch-chemische technieken en van het ontwerpen van installaties tot reactorkunde. Je doet onderzoek en adviseert industriële bedrijven of instellingen. Ben jij die slimme innovator die we zoeken?
Lees meer.