Water- en milieutechnologie

Water- en milieutechnologie - Leeuwarden

De specialisatie Water en Milieutechnologie leidt jou op tot iemand die innovatieve en duurzame milieutechnologieën en –concepten kan bedenken ter verbetering van de milieukwaliteit. Uitdagingen liggen er op het gebied van de kwaliteit van water, bodem, lucht en op het gebied van omgaan met de schaarste aan water en grondstoffen. Zorgvuldiger omgaan met en zuiniger gebruik, terugwinning en hergebruik van componenten zijn uitgangspunten bij het toepassen van bestaande technieken en de ontwikkeling van nieuwe technieken. De major heeft een sterk internationaal karakter door de inhoud van het programma en de deelname van buitenlandse studenten aan de Engelstalige modulen.

Raakvlakken met 'Toegepaste Ecologie' en 'Energie en Klimaat'

Je kunt aan het werk als bijvoorbeeld onderzoeker, adviseur, handhaver, procestechnoloog, uitvoerder, milieukundig begeleider, bij waterschappen, gemeenten, provincies, adviesbureaus, industriële bedrijven op het gebied van voedingsmiddelen of energie en natuurlijk het innovatief MKB. Door het integrale karakter van milieukunde heeft deze specialisatie nauwe raakvlakken met de major Toegepaste Ecologie op het gebied van kwaliteit van water, bodem en lucht en met de specialisatie Energie en Klimaat op het gebied van zuinig gebruik en terugwinning en hergebruik van grondstoffen.

Water- en milieutechnologie is een onderdeel van de hbo-opleiding Milieukunde.

Het Waterapplicatiecentrum (WAC)

Het Waterapplicatiecentrum (WAC) is een volledig ingericht centrum waarin bedrijven, kennisinstellingen en overige organisaties experimenten op watertechnologiegebied uit kunnen (laten) voeren. Het WAC is gevestigd binnen Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in Leeuwarden en is dé ideale partner als het gaat om het uitvoeren van onderzoek met water. Hier zul je als student Milieukunde regelmatig practica uitvoeren en werken aan echte opdrachten vanuit het bedrijfsleven. Zo werk je in een echte professionele omgeving al tijdens je studie aan je toekomst, samen met toekomstige opdrachtgevers!