Toegepaste Ecologie

Toegepaste Ecologie - Leeuwarden

De specialisatie Toegepaste Ecologie leidt jou op tot ecologisch, hydrologisch onderzoeker en adviseur met oog voor verschillende belangen en politieke en economische mogelijkheden. Jij werkt aan lokale, regionale en internationale milieu-uitdagingen op het gebied van biodiversiteit, kwaliteit van de leefomgeving en klimaatverandering. Dit doe je voornamelijk op het gebied van water, bodem, natuur en lucht. Uitgangspunt is dat kennis van ecosystemen, de relaties tussen organismen en hun abiotische omgeving, onmisbaar is om tot beter beheer en een meer duurzame inrichting van de leefomgeving te komen. Jij wordt als student vertrouwd gemaakt met state-of-the-art inventarisatietechnieken, modellering en GIS, zodat je deze als beginnend beroepsbeoefenaar kunt hanteren.

Raakvlakken met 'Water- en Milieutechnologie' en 'Energie en Klimaat'

Je kunt aan het werk als project- of beleidsmedewerker op het gebied ecologie, integraal waterbeheer, omgevingsbeleid bij een waterschap, diverse overheden of als adviseur gebiedsontwikkeling, ecologie of hydrologie, GIS of bodem bij een ingenieursbureau, ecologische adviesbureaus of natuur- en milieuorganisaties. Door het integrale karakter van milieukunde heeft deze specialisatie nauwe raakvlakken met de major Water- en Milieutechnologie op het gebied van kwaliteit van water, bodem en lucht en met de specialisatie Energie en Klimaat op het gebied van klimaatverandering.

Toegepaste Ecologie is een onderdeel van de hbo-opleiding Milieukunde.