Studieprogramma

Studieprogramma Management van de Leefomgeving

Als je Toegepaste aardrijkskunde van de opleiding Management van de Leefomgeving studeert, ga je veel naar buiten, de regio in. Vanaf het eerste jaar werk je aan opdrachten voor externe opdrachtgevers. Zo doe je in het eerste jaar meteen een Dorpsbelevingsonderzoek. Je werkt in je studie aan verschillende Kenniswerkplaatsprojecten. Hier werk je samen met docenten, experts, beleidsmakers, opdrachtgevers, betrokken ondernemers en bewoners aan actuele vraagstukken in, voor en met de regio. Leren en werken tegelijkertijd dus.

Naast de sociale kant komen de ruimtelijke aspecten uitgebreid aan bod, net als onderwerpen vanuit de biologie. Daarom verdiep je je bijvoorbeeld in duurzame gebiedsontwikkeling en Geografische InformatieSystemen (GIS). Je kunt je studie zelf vormgeven. Wordt het de breedte of ga je de diepte in? Met je studieloopbaanbegeleider bespreek jij je doelen. Puur maatwerk.

Voorbeeld studieopbouw

Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
1 Oriëntatie op de leef-omgeving

Dorpsbeleving

Project-management

Landschaps-genese

Stad en Ruimte

Integrale kijk op natuur

Communiceren van beleid

2 Oriëntatiestage

Basis GIS

Adviseren kun je leren

Kenniswerk-plaats: duurzame ontwikkeling en beleid in NL en Europa

Landschapsecologie
beekdallandschap

Procesmanagement

3

Duurzame gebieds-ontwikkeling

De onderneming

Kenniswerk-plaats: Ontwerpen Minor of Stage
4 Minor of Stage Afstudeeropdracht