Loopbaankansen

Brede keus uit banen!

Met je diploma op zak heb je een brede keuze uit banen. Word jij degene die alle partijen aan elkaar koppelt? Focus je meer op de inhoud? Of ga je als manager zélf beleid, visies en plannen ontwikkelen? Denk aan functies als: projectmedewerker, adviseur, beleidsmedewerker, gebiedscoördinator, procesbegeleider, ondernemer en projectmanager. Werkgevers voor jou zijn onder andere advies- en ingenieursbureaus, overheden, waterschappen, landschapsbeheer, overkoepelende organisaties, maatschappelijke organisaties en projectontwikkelaars.

Mogelijke beroepen:

  • Beleidsmedewerker natuur en landschap bij een provincie
  • Procesbegeleider gebiedsprocessen
  • GIS-medewerker bij een ecologisch adviesbureau
  • Zelfstandig ondernemer
  • Beleidsmedewerker leefbaarheid bij een gemeente
  • Omgevingsmanager ruimtelijke ontwikkeling
  • Adviseur leefbaarheid landelijk gebied