Watermanagement

Watermanagement - Velp

Hoe goed is Nederland voorbereid op klimaatverandering? Jij realiseert je dat het drukke Nederland kwetsbaar is voor hoge rivierafvoeren, de stijgende zeegspiegel en lange perioden van droogte. Naast dijken bouwen zullen we meer ruimte moeten geven aan water en tegelijk die ruimte slim moeten benutten voor wonen, werken, recreëren en natuur.

Als watermanager weet je hoe water stroomt! Je berekent piekafvoeren en de behoefte aan waterberging. Samen met gebruikers denk je na over de meeste geschikte locatie voor gebruiksfuncties zoals landbouw, natuur en bebouwing in relatie tot het watersysteem. Als watermanager draag je bij aan oplossingen die wenselijk én toepasbaar zijn in de omgeving. Samen met iedereen die er belang bij heeft, versterk je de klimaatbestendigheid en leefbaarheid van een gebied.

Watermanagement is een onderdeel van de opleiding Land- en Watermanagement.