Grond-, weg-, en waterbouw

Grond-, weg-, en waterbouw - Velp

Sta je te watertanden bij de aanleg van veilige dijken, ruimte-voor-de-rivierprojecten of een nieuwbouwwijk met wegen en rotondes? Je hebt de neiging een veiligheidshelm op te zetten en de dijken te inspecteren, tekeningen te bestuderen in een bouwkeet en onderaannemers aan te sturen? Wil je bedenken hoe een nieuwe kade eruit moet komen te zien?

Als GWW-er ben je bezig om projecten te ontwerpen en realiseren. Je berekent de sterkte van waterkeringen en ook de kosten van aanleg. Je bedenkt hoe het project op duurzame wijze uitgevoerd kan worden. Met belanghebbenden in de omgeving overleg je over de inpassing van het project in de omgeving en samen onderzoek je de beste manier van aanleggen.

Grond-, weg-, en waterbouw is een onderdeel van de opleiding Land- en Watermanagement.