Specialisaties

Marine Interactive Planning

Veel mensen maken aanspraak op nationale en internationale kustgebieden. Denk maar aan vissers, oliemaatschappijen, natuurbeschermers en recreanten. De ontwikkelingen in de kustgebieden worden dan ook steeds complexer. Wel of geen energie-eiland voor de kust? Hoe schadelijk is zoutwinning in de Waddenzee nu eigenlijk? Waar ligt de grens voor het aanleggen van grote windmolenparken langs de kust? Allemaal kwesties die in goede banen moeten worden geleid.

Als Kust- en Zeemanager moet je sterk in je schoenen staan, want de belangen zijn groot. Je krijgt les in vakken als ecologie, (zee)recht, communicatie en onderzoeksmethodes. Maar ook de praktijk is belangrijk. Je doet veldwerk en loopt twee keer stage. Je hebt dus genoeg tijd om erachter te komen in welk werkveld jij het beste past. Ben jij een echte aanpakker? Dan kun je je specialiseren in Marine Interactive Planning.

Marine Biology

Het kustgebied is een ontzettend dynamisch gebied met soms barre omstandigheden. Droogte of juist een overvloed van water, wisselende zoutconcentraties en temperaturen: organismen die in het getijdegebied leven moeten zich aan deze omstandigheden kunnen aanpassen. Hoe meer we weten van de flora en fauna in zee en langs de kust, hoe beter we kunnen voorspellen wat de invloeden van menselijke ingrepen zoals zandsuppleties zijn. Door indrukwekkende stages als koraalonderzoek op Hawaï en monitoring van bruinvissen in Wales leer je het internationale werkveld kennen.

In Nederland vind je boeiende onderwerpen voor jouw stage of afstudeeronderzoek bij onderzoeksinstituten zoals IMARES en het NIOZ. Hoe ziet bijvoorbeeld het dieet eruit van de bruinvis of de witsnuitdolfijn? Na je studie Kust- en Zeemanagement weet je wat je in het veld te wachten staat en hoe je representatief onderzoek kunt doen. Ben je gebiologeerd door het leven in en op zee? Dan kun je je specialiseren in Marine Biology.

Marine Resources

Ook al lijkt de zee een uitgestrekte plek waar weinig gebeurt, niets is minder waar! Het kust- en zeegebied wordt zeer intensief gebruikt door veel verschillende sectoren. De zee levert ons namelijk veel op, zoals ontspanning (recreatie en toerisme), delfstofwinning, scheepvaart (snelwegen over water), visserij of duurzame energie. Aan al deze activiteiten kan een economisch plaatje worden gekoppeld. Zeeën en oceanen zijn namelijk aanjagers voor de economie.

We betalen niets voor de diensten die het kust- en zeegebied ons levert, maar verdienen er wel geld mee. Om dit in de toekomst te kunnen blijven doen, moeten we er dus extra zuinig mee om gaan en kijken naar duurzame oplossingen. Dit noem je ook wel de ‘blauwe groei’. Vind je het leuk om je met economische vraagstukken bezig te houden in het kust- en zeegebied, maar dan wel op een duurzame manier? Dan kun je je specialiseren in Marine Resources.