Marine Interactive Planning

Marine Interactive Planning - Leeuwarden

Veel mensen maken aanspraak op nationale en internationale kustgebieden. Denk maar aan vissers, oliemaatschappijen, natuurbeschermers en recreanten. De ontwikkelingen in de kustgebieden worden dan ook steeds complexer. Wel of geen energie-eiland voor de kust? Hoe schadelijk is zoutwinning in de Waddenzee nu eigenlijk? Waar ligt de grens voor het aanleggen van grote windmolenparken langs de kust? Allemaal kwesties die in goede banen moeten worden geleid.

Als Kust- en Zeemanager moet je sterk in je schoenen staan, want de belangen zijn groot. Je krijgt les in vakken als ecologie, (zee)recht, communicatie en onderzoeksmethodes. Maar ook de praktijk is belangrijk. Je doet veldwerk en loopt twee keer stage. Je hebt dus genoeg tijd om erachter te komen in welk werkveld jij het beste past. Ben jij een echte aanpakker? Dan kun je je specialiseren in Marine Interactive Planning.

Marine Interactive Planning is een onderdeel van de opleiding Kust- en Zeemanagement.