Sustainable Value Chains

Sustainable Value Chains - Velp

Werken aan een eerlijke en duurzame wereld

De wereld lijkt iedere dag kleiner te worden, terwijl de verschillen tussen mensen blijven toenemen. Kansen zijn ongelijk verdeeld en de overheersende economische belangen schaden onze natuurlijke levensomstandigheden en hulpbronnen. Gelukkig zien mensen, organisaties en bedrijven steeds meer de noodzaak tot verandering en handelen daar ook naar. Fair Trade is een van de manieren om dit te doen: ketens die een beter leven garanderen voor mensen uit ontwikkelingslanden die onze koffie, thee, cacao, bananen, ananassen, palmolie, katoen en vele andere tropische gewassen produceren. Als ketendeskundige creëer je samen met het bedrijfsleven, ngo’s en (lokale) overheden een beter bestaan voor de producenten en hun organisaties. Om verantwoorde handel te bereiken, zet je je kennis van duurzame voedselproductie, je mensenkennis én je economische drive in.

Een verschil maken door eerlijke handel

‘Business as usual’ is verleden tijd. Bij de specialisatie Sustainable Value Chains leer je hoe je (internationale) ketens opzet die niet schadelijk zijn voor onze planeet en die zorgen voor een fatsoenlijk inkomen voor alle betrokkenen. Wereldwijd hebben boeren en plattelandsgemeenschappen te maken met uitdagingen op het gebied van milieu, economie en maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van klimaatsverandering, moeilijke toegang tot de markt, afname van de biodiversiteit, overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen of de strijd voor een behoorlijk inkomen. De specialisatie Sustainable Value Chains biedt studenten de middelen en de kennis om deze thema’s aan te pakken. 

Met deze specialisatie kun je veel!

Vind je duurzame landbouw, eerlijke handel en milieubescherming belangrijk en wil je er alles over weten? Dan is dit de richting die je kiest.

Stagemogelijkheden

In het tweede jaar loop je stage. Dit geeft je de mogelijkheid om ervaring op te doen in het werkveld. Je doet je stage bij voorkeur buiten Nederland of je land van herkomst. Zo leer je meer over de werklocaties, over communicatie, innovatie, culturen en teamwerk. Je leert zelfstandig te werken en je wordt ook op persoonlijk gebied uitgedaagd.

Aan de slag na je studie

Veel bedrijven vinden duurzame handel belangrijk en streven dat na. Steeds meer producenten en consumenten zijn zich bewust van de maatschappelijke impact van duurzame handel en daarmee nemen de carrièremogelijkheden ook toe. Je kunt als campagnemedewerker plannen opstellen voor bedrijven om hun handelsmethoden te verbeteren, als trainer of inkoper voor een bedrijf aan de slag, of je gaat als medewerker certificering bepalen of een product op een eerlijke manier is geproduceerd en gekocht.

Sustainable Value Chains is een onderdeel van de opleiding International Development Management.