Regional Development and Innovation

Regional Development and Innovation - Velp

Kansen en bedreigingen voor de leefbaarheid op het platteland

Ondanks de sterke afname van armoede wereldwijd, verloopt de vooruitgang niet gelijkmatig. De ongelijkheid tussen stedelijke en plattelandsgebieden neemt toe, en ook wordt het verschil tussen plattelandsgebieden in ontwikkelde en ontwikkelingslanden groter. Ieder plattelandsgebied heeft haar eigen dynamiek, kansen en problemen. In sommige landen trekken mensen naar de stad, met leegloop van het platteland tot gevolg. Wat gaat dat betekenen voor de leefbaarheid in dorpen en voor de jongeren op het platteland? Een Oost-Europees familiebedrijf kan door globalisatie (met EU-regelgeving) gedwongen worden om te stoppen, of moet op een andere manier zorgen voor meer inkomsten, bijvoorbeeld in het toerisme.

Een andere vraag is of een Afrikaans familiebedrijf kan overleven als familieleden het slachtoffer worden van hiv/aids? Studenten van de specialisatie Regional Development and Innovation leren te achterhalen waarom ongelijkheid zo hardnekkig is en hoe zij de positie van de kwetsbare en gemarginaliseerde plattelandsgemeenschappen kunnen versterken. Deze specialisatie is een praktische kennismaking met de kansen en bedreigingen voor de leefbaarheid op het platteland overal ter wereld - een wereld die jouw toekomst kan worden!

Met deze specialisatie kun je veel!

Je houdt je bezig met de ongelijkheid tussen stedelijke en plattelandsgebieden. Je achterhaalt waarom ongelijkheid zo hardnekkig is en zet je in om de leefbaarheid op het platteland te versterken. Mensen staan voor jou centraal!

Stagemogelijkheden

In het tweede jaar ga je tien weken op stage, bijvoorbeeld in een ecodorp, een multifunctionele boerderij of je gaat als jongerenwerker aan de slag op het platteland. Meestal zijn de stages in Nederland, Europa, de VS of Canada en soms in een ontwikkelingsland. In het derde jaar loop je twintig weken stage, meestal bij een organisatie die zich bezighoudt met plattelands- of regionale ontwikkeling. Voorbeelden van stages in het buitenland zijn India, de VS, Ghana, Benin, Argentinië en Oeganda.

Aan de slag na je studie

Als plattelandsontwikkelaar en facilitator heb je een goede neus voor nieuwe ideeën en trends en je past die toe in beleidsvorming en concrete activiteiten. Zo kun je mensen in het veld helpen om het verschil te maken. Of je nu in je eigen land of in het buitenland werkt, in je rol als mediator verbeter je de samenwerking tussen verschillende groepen binnen organisaties. Flexibiliteit en vakkennis zijn even belangrijk. Je kunt aan het werk bij een overheidsinstelling, een adviesbureau, een servicecentrum of een innovatiegroep met ondernemers op het platteland. Na het afronden van deze studie ben je heel goed uitgerust voor functies bij ontwikkelingsorganisaties als CMC, VSO, of bij bedrijven en particuliere instanties die over de hele wereld projecten uitvoeren.

Regional Development and Innovation is een onderdeel van de opleiding International Development Management.