Toelating

Meld je direct aan via Studielink Naar Studielink

Toelatingseisen

Havo: NT; NG; EM; CM*
Vwo: NT; NG; EM; CM*
Mbo: Studenten met een mbo-diploma niveau 4 zijn toelaatbaar.

*In het studiejaar 2019-2020 zijn alle kandidaten die in het bezit zijn van een havo- of vwo-diploma toelaatbaar, maar we adviseren het volgende: 
- CM: met economie of management & organisatie of bedrijfseconomie en wiskunde a of b
- NT: met economie of management & organisatie of bedrijfseconomie
- NG: met economie of management & organisatie of bedrijfseconomie

Niet de vereiste vooropleiding voor International Business?

Mocht je niet over de juiste vooropleiding beschikken en ben je 21 jaar of ouder dan kun je eventueel aan de opleiding beginnen via de 21+ regeling. Je dient dan aan te tonen dat je over het vereiste hbo-instroom niveau beschikt. Door middel van toelatingstoetsen wordt getoetst of je hieraan voldoet. Het gaat hierbij om de toetsen: Engels, Economie en Wiskunde A of B.
Je dient op het moment dat je gaat starten met de opleiding 21 jaar of ouder te zijn en de toetsen dienen vóór 1 september 2019 te zijn afgerond. Daarnaast dient er een intakegesprek met de opleiding plaats te vinden.

Aanmelden toelatingstoets

Aanmelden voor één of meer toelatingstoetsen doe je via www.toelatingstoetsen.nl. Toelatingstoetsen.nl is een samenwerkingsverband van Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden Hogeschool en Van Hall Larenstein. Kijk voor meer informatie over de toetsdata, toetslocaties, lesstof en kosten op www.toelatingstoetsen.nl. Wanneer je de toelatingstoets met een voldoende resultaat hebt gehaald, ben je alsnog toelaatbaar. Er zijn alternatieven voor deze toets, zoals een certificaat via VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs), een certificaat via een staatsexamen of een behaald examen van Boswell-Bèta.

Neem voor meer informatie over toelating, toelatingstoetsen of alternatieven contact op met het Student Service Centre via 058 284 6232 of inschrijvingen@hvhl.nl.

Brochure International Business Download