Specialisaties

Specialisaties

Tijdens de hbo-opleiding International Business for the Future staat duurzaam, d.w.z. toekomstbestendig ondernemen centraal. In het derde jaar verdiep jij je in hoe je voor een bedrijf de internationale handel duurzaam kan maken en hoe je samen met je producenten en afnemers ‘in de keten’ duurzaam of circulair kan produceren. Na deze verdieping kun je in drie semesters internationale ervaring opdoen op een gebied of werkveld van jouw keuze en je kunt stage doen bij een bedrijf in het buitenland.

Verdiepingssemester

In het verdiepingssemester in het derde jaar gaan we verder in op het thema duurzaamheid in international business. Duurzaam organiseren betekent dat je over de eigen grenzen van je bedrijf heen kunt kijken en met hen onderzoekt hoe het afval van de één, grondstof voor de ander kan worden. Samen met buitenlandse studenten leer je hoe je de internationale sales en marketing duurzaam kunt maken en hoe je met producenten, leveranciers, afnemers en consumenten de hele keten kunt overzien. Je zoekt creatief naar kansen in de markt om duurzaam, maar niet duurder te zijn. Het verdiepingssemester International Sustainability Management bestaat uit praktijkcases over International Trade en Value Chain Business Management.

In het 3e en 4e jaar kun je je specialiseren in een vakgebied, richting of functie. Hoe? Simpelweg door je stage, minor en afstudeeropdracht af te stemmen op wat jou het meest aanspreekt. 

Stage

Je stage doe je bij een bedrijf in het buitenland. Studenten met een internationale achtergrond mogen dit ook in hun thuisland of in Nederland doen. Met een stageopdracht kun je kiezen voor een stage waarin je je specialiseert in een functiegebied. Dat kan bijvoorbeeld internationale marketing zijn, business management of financieel advies. Ook kun je kiezen voor een stageplaats in een bepaald bedrijf of branche, bijvoorbeeld de Aziatische markt of de kledingbranche. Maar je kunt er ook voor kiezen om te werken voor een overheid of een internationale hulporganisatie. Kortom: er zijn veel mogelijkheden.

Voorbeelden van stageopdrachten en stagebedrijven zijn:

  • Alternatieve mogelijkheden om de duurzaamheid te verhogen bij een internationale speelgoedfabriek
  • Ontwikkelen en start-up van een fietsbedrijf in Zweden
  • Onderzoeken hoe duurzaamheid bijdraagt aan de merkbeleving in de kledingbranche

Minor semester

In het minor semester kun je een half jaar studeren, al dan niet in het buitenland. Je kiest een studieonderwerp wat te maken heeft met je opleiding International Business for the Future, waarin je je wilt verbreden of verdiepen, bijvoorbeeld Spaans, disastermanagement, energie of voedselveiligheid. Er zijn veel mogelijkheden binnen en buiten Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) om een onderwerp te kiezen wat bij jou past, zolang People, Planet en Profit een rol spelen.

Afstudeersemester

Tijdens je afstudeersemester zul je in de praktijk moeten laten zien dat je echt een international business specialist bent geworden. Veel studenten studeren af in het buitenland bij toonaangevende bedrijven waar ze graag willen werken. Je doet een afstudeeropdracht in een van de vier gebieden van International Business: marketing & sales, financial management, organisation & people of  (value) chain and operations management. Met je specialisatie en je eigen profilering door je stage en je minor, ben je een waardevolle kandidaat voor een afstudeeropdracht en een baan in het bedrijf van jouw keuze.

Voorbeelden van afstudeeropdrachten zijn:

  • 'The importance of sustainability for the purchase of chocolat goods', voor een bekend chocolademerk in Duitsland
  • 'Hoe kun je afvalstromen van subtropisch fruit (o.a. limoenen) en specerijen (o.a. gember) verminderen bij export naar Nederland?' 
  • 'Hoe kun je privé-investeerders meer inzicht geven in sociale en ecologische financiering structuur in projecten gericht op duurzame verbetering van werk en leven van koffieboeren in Afrika, Latijns Amerika, zg. sustainable accounting', voor een internationaal EU-project