Toelating

Meld je aan via Studielink* Klik hier!

*Equine, Sports and Business is een richting van de opleiding Dier- en Veehouderij in Velp. Daarom moet je je via Studielink aanmelden voor Dier- en Veehouderij in Velp als je deze studie wilt gaan doen. Lees meer over inschrijven.

Toelatingseisen

Havo: NT; NG; EM met scheikunde; CM met scheikunde en wiskunde A,B of C
Vwo: NT; NG; EM met scheikunde;  CM met scheikunde en wiskunde A,B of C​​​​​​​
Mbo: niveau 4 is toelaatbaar. Voor een goede kans op succes raden wij je het volgende aan:

  • Nederlands (alleen als er wordt gekozen voor de Nederlandstalige opleiding in Leeuwarden), Engels, wiskunde A en scheikunde op havo-eindexamenniveau
  • één of meer doorstroomkeuzedelen te volgen

Voldoe je niet (volledig) aan bovenstaande eisen of adviezen, lees dan hieronder de betreffende aanvullende informatie:

Aanvullende informatie voor havisten en vwo'ers

Heb je wel het juiste havo- of vwo-profiel maar niet alle gevraagde vakken, dan dien je een toelatingstoets voor het ontbrekende vak (of vakken) te maken.

Aanmelden toelatingstoets

Aanmelden voor één of meer toelatingstoetsen doe je via www.toelatingstoetsen.nl. Toelatingstoetsen.nl is een samenwerkingsverband van Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL). Kijk voor meer informatie over de toetsdata, toetslocaties, lesstof en kosten op www.toelatingstoetsen.nl. Wanneer je de toelatingstoets met een voldoende resultaat hebt gehaald, ben je alsnog toelaatbaar. Er zijn alternatieven voor deze toets, zoals een certificaat via VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs), een certificaat via een staatsexamen of een behaald examen van Boswell-Bèta.

Aanvullende informatie voor mbo'ers

Wil jij je alvast voorbereiden op de eventueel aanbevolen vakken, zodat je met je hbo-opleiding goed van start kunt gaan? Kijk dan op www.mbohbonoordnederland.nl, daar vind je meer informatie onder 'Voorbereiding op het hbo'.

Ouder dan 21 en niet de juiste vooropleiding?

Mocht je niet over de juiste vooropleiding beschikken en ben je 21 jaar of ouder dan kun je eventueel aan de opleiding beginnen via de 21+ regeling. Je dient dan aan te tonen dat je over het vereiste hbo-instroom niveau beschikt. Door middel van toelatingstoetsen wordt getoetst of je hieraan voldoet. Het gaat hierbij voor de locatie Leeuwarden om de toetsen: Nederlands, Engels en Wiskunde A en Scheikunde. Het gaat hierbij voor de locatie Velp om de toetsen: Engels en Wiskunde A en scheikunde. Je dient op het moment dat je gaat starten met de opleiding 21 jaar of ouder te zijn en de toetsen dienen vóór 1 september te zijn afgerond.

Vragen?

Neem voor meer informatie over toelating, toelatingstoetsen of alternatieven contact op met het Student Service Centre via 058 284 6232 of [email protected].