Proefdierbeheer

Proefdierbeheer - Leeuwarden


Bevoegdheid
Proefdieren zijn in Nederland goed beschermd. Alleen mensen met de juiste bevoegdheid en opleiding mogen met proefdieren werken. Sinds de invoering van de Wet op de dierproeven (1978) is het wettelijk verplicht om in het bezit te zijn van de juiste bevoegdheid. Op hbo-niveau gelden er bijvoorbeeld eisen voor een biotechnicus. Dat wil niet zeggen dat er geen functies binnen het proefdierwerkveld zijn als je die bevoegdheid niet hebt. Er zijn functies waar je niet direct te maken hebt met het verzorgen, behandelen en verrichten van ingrepen bij proefdieren. In het algemeen zijn dat de functies die meer met kwaliteitsmanagement te maken hebben.

Vraag naar hoger opgeleid personeel
Het werkveld is sterk in beweging. Het aantal proefdieren is sinds 1978 (invoering Wet op de dierproeven) aanzienlijk gedaald maar de complexiteit van dierproeven is veel groter geworden; ook worden er meer proefdieren gebruikt met een uitzonderlijke achtergrond (microbiologische en genetische status). Binnen het proefdiergebruik neemt de aandacht voor alternatieven om sterk toe en ook het dierenwelzijnsbeleid wordt steeds belangrijker. Door al deze ontwikkelingen en het steeds geavanceerder worden van het biomedisch/dierkundig onderzoek, is er vraag naar hoger opgeleid personeel binnen de proefdierwereld.

Divers werkveld
Het verbeteren van dierenwelzijn en het streven naar proefdieralternatieven zijn belangrijke onderwerpen die aan bod komen. Het werkveld is divers: het varieert van onderzoekslaboratoria tot ideële organisaties als Proefdiervrij en de Dierenbescherming. De combinatie van biologische kennis, biotechnische vaardigheden en de kennis op het gebied van management, beleid en ethiek is een goede basis om in de proefdiersector aan de slag te kunnen. Voor studenten die later met gehouden dieren willen werken is het werkveld Dier en bedrijf een goede voorbereiding voor het werkveld Proefdierbeheer. Voor studenten van die hebben gekozen voor het werkveld Wildlife Management is er de mogelijkheid een variant van het werkveld Proefdierbeheer te volgen die meer gericht is op het uitvoeren van dierproeven met wilde dieren.

Met deze specialisatie kun je:

  • inventariseren en adviseren over regelgeving bij proefdiergebruik;
  • communiceren over proefdiergebruik en alternatieven
  • eenheden non-productiedieren beheren;
  • een proefdierfaciliteit beheren;
  • meewerken aan het opzetten en uitvoeren van een proefdierkundig onderzoek uitvoeren.

Stagemogelijkheden

De mogelijkheden voor stages zijn divers. Voorbeelden van stageplekken zijn proefdierfaciliteiten, Universitair Medische Centra of farmaceutische bedrijven. Een belangrijk criterium binnen het stagebedrijf is dat de organisatie groot en professioneel genoeg is om voldoende begeleiding te kunnen bieden. Verder moet de student een eigen project uitvoeren waar hij of zij verantwoordelijk voor is. Voorbeelden zijn het inventariseren van anesthesieprotocollen of het beoordelen van diergedrag om vast te stellen of een dier pijn heeft.

Voorbeeld van een afstudeeronderzoek

Onderzoek naar de effecten van water- en voedseldeprivatie op het dierenwelzijn bij proefdieren in Nederland en of er mogelijkheden zijn tot verfijning.

Aan de slag na je studie

Het werkveld varieert van farmaceutische industrie, universitaire onderzoekslaboratoria, Instanties voor dierenwelzijn tot ideële organisaties als Proefdiervrij en Dierenbescherming. Zo divers het werkveld is, zo divers zijn eveneens de functies van een dierkundig ingenieur. Vooral de combinatie van biologische kennis van het proefdier is een goede basis om in de genoemde instellingen te werken; van mens-dier relaties, wet- en regelgeving, biotechnische vaardigheden en proefdieralternatieven en de meer algemene kennis en vaardigheden omtrent management, beleid, kwaliteit en ethiek.

Proefdierbeheer is een onderdeel van de opleiding Diermanagement.