Paard

Paard - Leeuwarden


Werkveld Paard
Interesse voor paarden? Wil jij je inzetten voor het welzijn van paarden en meer weten over de nieuwste ontwikkelingen en innovaties in de hippische sector? Dan is het werkveld Paard wellicht wel iets voor jou! 

Internationale hippische sector
De mogelijkheden daarvoor zijn er, want de hippische sector vraagt om afgestudeerden die andere paardenliefhebbers kunnen adviseren over gezondheid en welzijn van gehouden paarden. Dit werkveld is een logische voortzetting op Dier en Bedrijf voor studenten die zich willen toeleggen op het thema ‘paard’. Ook voor instromers van andere majoren en voor studenten van andere HBO-opleidingen geeft dit werkveld een interessante inkijk op de hedendaagse hippische sector. Dat kan zijn in Nederland of in het buitenland want de hippische sector is internationaal en stopt niet bij de landsgrenzen!

Adviseren, onderzoeken en organiseren
Bij Paard gaan studenten voor bestaande hippische bedrijven adviseren op het gebied van welzijn, gezondheid, voeding en/of innovatie. Op het gebied van Equitation Science worden er onderzoeken gedaan op welke manier gedrag en training wordt beïnvloed door bijvoorbeeld verschillende (trainings)methodes. Het opzetten, organiseren en uitvoeren van een real live hippisch evenement is een andere uitdaging binnen dit werkveld.

Professionele vaardigheden
Kennis van paarden is belangrijk om bijvoorbeeld goed met ruiters, fokkers en trainers te kunnen discussiëren over de vraag of het houden van paarden nog beter kan. Er wordt veel onderzoek gedaan naar het gedrag en welzijn van paarden en deze kennis is belangrijk om met anderen te delen. Het aanleren van professionele vaardigheden als ‘adviseren’ en ‘communiceren’ zijn belangrijk en komen in dit werkveld terug.

Inhoud

Het programma bestaat onder andere uit de volgende onderdelen;

 1. Eventmanagement
 2. Gezondheid en voeding 
 3. Equitation Science: gericht op gedrag en training
 4. Sector oriëntatie en onderzoek uitvoeren voor een opdrachtgever binnen de sector  

Stagemogelijkheden

De stages waaruit studenten kunnen kiezen zijn heel uiteenlopend. De één kiest voor een stage bij een manege-bedrijf, de ander bij een paardenkliniek of revalidatiecentrum. Weer een ander bij een stamboekorganisatie. Stages op de redactie van paardentijdschrift of bij een bedrijf dat de export van paarden verzorgt naar landen als China en Mexico. Alles is bijna mogelijk. Voorwaarde is wel dat het moet gaan om een plek waar de student goede begeleiding kan krijgen en er wellicht in de toekomst ook een baan kan worden gevonden.

Voorbeelden van afstudeeronderzoeken


Gezondheid
Veel studenten hebben in het laatste deel van hun studie tijdens het afstuderen belangstelling voor gezondheid. Recente problematiek rondom uitbraak van het Rhinopneumonie virus is daar een voorbeeld van. Een onderzoeksvraag zoals ‘Welke maatregelen/protocollen zijn voor een paardenkliniek inpasbaar om het risico op insleep van Rhinopneumonie te verkleinen?’ is een interessant onderwerp.

Eigen bedrijf
Ook willen veel studenten weten of het opzetten van een eigen bedrijf kans van slagen heeft. Een haalbaarheidsonderzoek of het schrijven van een bedrijfsplan (voor een eigen bedrijf) in het kader van het afstuderen is ook een prima mogelijkheid.

App
Nog een recent voorbeeld is een onderzoek waarin werd onderzocht of er met behulp van een app voor een smartphone een bewegingsanalyse uitgevoerd kan worden en of met deze app paarden kunnen worden gemonitord tijdens de revalidatie. Een modern onderzoek waaruit blijkt dat hippische innovatie steeds meer ruimte krijgt in de sector.

Onderzoek
En denk ook eens aan een onderzoek naar de mogelijkheden die er zijn ten behoeve van de registratie en betalingen van sperma dat is verkocht voor OPU/ICSI bevruchtingen bij paarden, dan wel de daaruit ontstane embryo’s/veulens. GreenI

Aan de slag na de studie

Zoals bij de meeste studies is het ook zeker hier van belang om tijdens je studie een netwerk op te bouwen met hippische professionals. Dit gebeurt vaak aan de hand van stages en (afstudeer)opdrachten maar ook daarnaast kun je hier actief aan werken. Denk aan het bezoeken van hippische evenementen, je als vrijwilliger inzetten bij maneges of aansluiten bij een fokvereniging.

Te denken valt aan banen bij:

 • commerciële organisaties: Divoza, Epplejeck, Virbac, Pavo etc.;
 • uitgevers: redactie van Hoefslag, Bit en Horses;
 • paardenklinieken en farmaceutische bedrijven;
 • stamboekorganisaties als KWPN en KFPS;
 • evenementenbureaus: EQ international, Academy Events, EP Projects and Events;
 • branche-organisaties als de FNRS, Bond van Hengstenhouders etc.;
 • scholen en praktijkleerbedrijven.
 • eigen onderneming / ZZP’ers: Voervergelijk.nl; Hopkes.nl, trainingstal
 • functie als manager binnen een paardenbedrijf/trainingsstal

Studenten vertellen

Ryanne Habraken, tweedejaars student Paard en Management, vertelt in het SBS-programma 'Het beste paard van stal' over haar stage bij een dierenartspraktijk in Friesland.

Paard is een onderdeel van de opleiding Diermanagement.