Dier en samenleving

Dier en samenleving - Leeuwarden


Omgaan met dieren
Mensen gaan op allerlei verschillende manieren met dieren om. We eten ze, drinken hun melk, gebruiken hun huid voor schoenen of warme jassen. We vernietigen ze als we ze vies of lastig vinden, of als ze een bedreiging voor ons vormen. We richten ze af, laten ze voor ons werken, of nemen ze in huis alsof het gezinsleden zijn. We verjagen ze, pikken hun leefgebied in, of we besteden veel geld en energie om ze te beschermen.

Waarom?
Wat bepaalt nu hoe we met dieren omgaan? Waarom behandelen we de ene soort anders dan de andere? Waarom gaat de ene mens anders met dieren om dan de andere? Zit dat in het dier? In de mens? In ons karakter, in de manier waarop we zijn opgevoed, in de cultuur waarin we ons bevinden? En wie bepaalt wat een goede manier is om met dieren om te gaan? De mensen zelf, de maatschappij, de wetten en regels? En als je wilt dat mensen veranderen, hoe pak je dat dan aan?

Relatie mens-dier
In het werkveld Dier en samenleving is de relatie tussen mensen en dieren, en dan vooral het gedrag van mensen, het centrale thema. Je wordt opgeleid voor beroepen bij de overheid of bij organisaties op het gebied van dier, natuur en milieu waar deze vraagstukken spelen. Als beleidsmedewerker bij de overheid werk je bijvoorbeeld mee aan het aan banden leggen van de internationale handel in bedreigde diersoorten, als projectmedewerker bij een dierenwelzijnsorganisatie zet je je in om mishandeling van huisdieren tegen te gaan, als communicatiemedewerker bij een natuurorganisatie bied je mensen de kans zich te verwonderen over de natuur.

Brede basis en verdieping
Daarvoor heb je eerst en vooral kennis van dieren nodig. In de eerste twee jaar van de opleiding Diermanagement heb je al een brede basis gekregen. Je krijgt nu methoden aangereikt om je meer te verdiepen in specialistische thema’s. Daarnaast heb je kennis nodig van mensen. Van individuele mensen, als het gaat om motieven voor bepaald gedrag. Van groepen mensen, als het gaat om communicatie, om politieke denkbeelden, om de manier waarop mensen elkaar beïnvloeden en zich organiseren. En om de hele maatschappij, als het gaat om hoe wet- en regelgeving tot stand komt, hoe verschillende partijen samenwerken of elkaar tegenwerken, hoe thema’s op de agenda komen, hoe de overheid werkt.

Onderzoek
Soms is die kennis beschikbaar, soms moet je daar zelf onderzoek voor doen. In dit werkveld is veel aandacht voor het zelf doen van onderzoek, bijvoorbeeld om problemen te analyseren, doelgroepen te onderzoeken, of om gekozen beleid te evalueren. Je doet kennis en vaardigheden op binnen het gebied van beleid, communicatie, wet- en regelgeving, staatsinrichting en onderzoek. Je leert het werkveld kennen, en je breidt je professionele vaardigheden zoals interviewen, presenteren, analyseren, probleemoplossen en doelgericht communiceren uit.

Met deze specialisatie kun je:

Heel veel! Jij vormt namelijk de schakel tussen mens en dier. Met jouw kennis van zowel dieren als mensen lever je een wezenlijke bijdrage aan het afstemmen van de belangen van mensen en dieren.

Stagemogelijkheden

Aan stagemogelijkheden geen gebrek, zowel in binnen- als buitenland. Ga voor de Duitse dierenbeschermingsorganisatie Vier Pfoten aan de slag om een verbod te krijgen op dieren in circussen. Stel een bezoekersprogramma op voor een natuurpark in Zuid-Afrika. Organiseer een Twittercursus voor boswachters van Staatsbosbeheer. Help het ministerie een oplossing te vinden voor de opvang van exotische dieren die aan de grens in beslag genomen zijn. Of stel richtlijnen op voor de selectie van gastgezinnen waar honden uit gewelddadige gezinssituaties tijdelijk opgevangen kunnen worden.

Voorbeelden van afstudeeronderzoeken

  • Spectaculair: drie maanden midden in de winter naar het noorden van Noorwegen, om te onderzoeken of deelnemers aan een walvissafari tevreden zijn over het programma.
  • Uitdagend: bezoekers van een dierentuin voorzien van GPS, om te bestuderen welke plekken in de dierentuin ze bezoeken of juist overslaan.
  • Nuttig: een profiel opstellen van de meest kansrijke doelgroep voor een natuurorganisatie om donateurs te werven.
  • Duurzaam: bezoekers van de uiterwaarden vragen of ze de grote grazers daar nou leuk of juist eng vinden, en daarop je beleidsadvies baseren.

Aan de slag na de studie

Veel studenten van het werkveld Dier en samenleving komen terecht bij een Dierenwelzijnsorganisatie of een natuurbeheerder. Als beleidsmedewerker, communicatiemedewerker, vrijwilligerscoördinator of als projectleider. Anderen gaan werken bij een overheid of in het bedrijfsleven. Veel studenten combineren het werkveld Dier en samenleving met het werkveld Natuureducatie en vinden een baan in het diergerichte onderwijs, op de educatie-afdeling van een dierentuin, in een bezoekerscentrum of een natuurmuseum. Wat je ook gaat doen: een baan in het werkveld Dier en samenleving is nooit saai!

Dier en samenleving is een onderdeel van de hbo-opleiding Diermanagement.