Studieprogramma

Studieprogramma Dier- en Veehouderij

Bij Dier- en Veehouderij leer je niet alleen van alles over het dier, maar ook over de wereld eromheen. Voor deze opleiding kies je als je leeft voor het houden van dieren én de hele bedrijfsvoering die hierbij komt kijken. Jij deinst niet terug voor deze uitdagende combinatie! Tijdens de opleiding leer je meer op het gebied van biologie en economie. Maar denk ook aan zaken als ondernemerschap, marketing, financieel management, voorlichting en advisering, innovatie, onderzoek, management, het gedrag van dieren, diverse veehouderijvakken en internationale handel.

Studenten Dier- en Veehouderij doen veldonderzoek bij de Dairy Campus

Jouw studieloopbaan

In blokken behandel je thema’s als markt en sector, diergezondheid, marketing, voeding en voortplanting. De invulling hiervan is afhankelijk van jouw interesse.
Na het eerste jaar kies je een werkveld. Daarna staan verdieping en het toepassen van kennis centraal. Je loopt stage, doet mee aan een uitwisseling in de internationale agrarische sector, of leert je eigen bedrijf op te zetten.
In het laatste deel van je studie specialiseer je je verder met een minor ter verdieping of verbreding van je kennis, en een stage om je specialisatie in praktijk te brengen. Je sluit je studie af met je afstudeeropdracht.

Voorbeeld studieopbouw

Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
1

Oriëntatie sector

Dier en prestatie

Dier en gezondheid

Duurzame ketens

Agrarisch bedrijf         

Ondernemer in de maatschappij

Bodem en gewas

Student in bedrijf

2 Buitenlandse boerderijstage

Veevoeding en diergezondheid

Research management

Innovatiestage

Veldonderzoek in de praktijk
BNB en jij

3 Specialiseren: Melkveehouderij of Toegepaste Dierwetenschappen Minor of stage
4 Minor of stage Afstudeerproject