Specialisaties

Process Engineering

Zou je een nieuw eiwit willen ontwikkelen, via een dierlijke of plantaardige cel? En dan op zoek gaan naar mogelijkheden om het grootschalig te produceren? Grijp je kans als procestechnoloog! Ook bij een nijpend milieuprobleem word jij ingezet om het probleem te analyseren en op te lossen. Grondstoffen sparen of efficiënter produceren? Jij gaat eraan staan. Het werkveld staat te springen om technisch geschoolde mensen die weten wat wel en niet kan met chemische en technologische ontwikkelingen. Lees meer.

Water Technology

Ontwikkelingen in de maatschappij gaan steeds meer richting besparing van energie en hergebruik van schaarse grondstoffen als water en nutriënten. Om hoogwaardig hergebruik mogelijk te maken moeten verontreinigingen uit het
water gehaald worden. Een hele uitdaging! Om schoon drinkwater te produceren en afvalwater te zuiveren is technologie hard nodig. Door een slimme inzet hiervan kunnen we de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN halen. Help jij mee deze doelen te behalen? Lees meer.