Water Technology

Water Technology - Leeuwarden

Ontwikkelingen in de maatschappij gaan steeds meer richting besparing van energie en hergebruik van schaarse grondstoffen als water en nutriënten. Om hoogwaardig hergebruik mogelijk te maken moeten verontreinigingen uit het
water gehaald worden. Een hele uitdaging! Om schoon drinkwater te produceren en afvalwater te zuiveren is technologie hard nodig. Door een slimme inzet hiervan kunnen we de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN halen. Help jij mee deze doelen te behalen?

Water Technology is onderdeel van Life Sciences & Technology Leeuwarden, een samenwerking van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en NHL Stenden Hogeschool.