Toegepaste ecologie

Toegepaste ecologie - Velp

In de specialisatie Toegepaste ecologie verdiep je je kennis over de ecologie. Je bestudeert de relaties tussen bodem, water en vegetatie. Je leert welke maatregelen je kunt nemen om de beste omstandigheden voor de natuur te creëren. Een voorbeeld van zo’n maatregel is het inzetten van runderen en paarden om bepaalde vegetatie kort te houden.

Je doet onderzoek naar de vegetatie en fauna van natuurgebieden zodat je precies kunt vertellen hoe de biodiversiteit in een gebied ervoor staat. Daarbij doe je regelmatig inventarisaties in de natuur. Een goede soortenkennis is daarvoor een vereiste! Je gegevens verwerk je met behulp van software die speciaal voor ecologisch onderzoek ontwikkeld is en met algemene statistische programma's zoals Excel en SPSS. Ook maak je landschappelijke analyses en presenteer je resultaten met behulp van geografische informatiesystemen.

Om de verschillende typen natuurgebieden goed te begrijpen zijn er regelmatig excursies naar natuurgebieden in Nederland. Ook bezoek je een natuurgebied in het buitenland.   

Je werkt in projectgroepen aan het bevorderen van de biodiversiteit in natuurgebieden, aan natuurherstel of (her)inrichtingsprojecten. Zo draag jij bij aan het beschermen van de biodiversiteit in Nederland!  

De meeste afgestudeerden gaan aan de slag als ecologisch onderzoeker of adviseur.  Zij dragen bij aan allerlei soorten plannen om de natuur het beste tot zijn recht te laten komen.

Toegepaste ecologie is onderdeel van de hbo-opleiding Bos- en Natuurbeheer.