Beheer van bos en natuur

Beheer van bos en natuur

Wil jij aan de slag in het bosbeheer? Bij de specialisatie Beheer van bos en natuur leer je alles wat er te weten valt over bossen. Je leert de verschillende belangen af te wegen in het bosbeheer: die van de recreatie, natuur en ook het economisch belang van de houtoogst. Je kunt aan de slag in het bosbeheer als bosbeheerder of als adviseur voor boseigenaren.

Kan grofwild de vegetatie beïnvloeden? Hoe werken bossen eigenlijk ecologisch? Hoe kun je hout op duurzame wijzen oogsten? Dat zijn thema’s waar je je mee bezig houdt. Je leert hoe een bos zich over de tijd ontwikkelt en welke maatregelen je kunt nemen om je doelen te halen. Natuurlijk is dan een goede communicatie met de bezoekers of belanghebbenden van het bos of natuurgebied heel belangrijk.

Je weet straks precies welke boomsoorten onder welke omstandigheden het beste groeien. Je leert bossen te inventariseren op het gebied van ecologie, hout en je kunt de recreatiedruk in kaart brengen. Dit doe je om uiteindelijk goede beheerplannen te maken. Begrippen als houtvolumes, verjongingskap en bosexploitatie hebben voor jou geen geheimen meer. Financiële onderdelen komen aan bod, zoals begrotingen maken voor de uit te voeren beheermaatregelen. Verder houd je je bezig met het evalueren van beheer en certificering voor duurzaam bosbeheer.

En wat betekent dat voor je studie? Je volgt natuurlijk lessen, maar daarnaast werk je samen met andere studenten in projecten. Je onderzoeksterrein beslaat je ‘eigen’ landgoed Larenstein, de onderzoeksbossen in de regio maar je gaat ook op excursie naar verschillende bostypes in Nederland of in het buitenland. 

Beheer van bos en natuur is een onderdeel van de hbo-opleiding Bos- en Natuurbeheer.