Loopbaankansen

Met een hbo Bos- en Natuurbeheer achter de rug ben jij een specialist in bossen, natuur en landschappen. Als adviseur of als beheerder. Door die specialistische kennis en skills kun je in allerlei banen belanden, bij heel verschillende werkgevers. Hoe klinkt bijvoorbeeld: beheerder bij Staatsbosbeheer? Of wat denk je van: ecologisch adviseur voor een waterschap? Of misschien wil je wel boswachter van een natuurgebied worden?

Wat kun je worden?

Het type werkgever waarvoor jij aan de slag gaat, loopt uiteen van terreinbeherende organisaties en overheidsinstanties tot adviesbureaus en (inter)nationale ngo’s. Staatsbosbeheer is er daar een van, maar ook Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds, bosgroepen, waterschappen en ecologische adviesbureaus. We zoomen in op vier jobs:

Adviseur bij een terreinbeherende organisatie

Wat is de staat van een bos, natuurgebied of landschap? In jouw werk als adviseur doe je daar uitgebreid onderzoek naar. Daar rolt een stevig advies uit, met waardevolle feiten en cijfers. Met dit advies kunnen beheerders vervolgens aan de bak om de conditie van het bos, natuurgebied of landschap duurzaam te verbeteren.

Adviseur bij een ecologisch adviesbureau

Staat er ecologisch adviseur op je visitekaartje? Dan ben jij een specialist in flora en fauna. Je onderzoekt de relatie tussen planten, dieren en hun omgeving. Met de uitkomsten daarvan krijg je een beter beeld van de ecosystemen die er zijn. Hierop baseer jij jouw advies aan opdrachtgevers, zodat zij kunnen bijdragen aan natuurbehoud of voldoen aan wetten en regels.

Beheerder bij een terreinbeherende organisatie

Als beheerder van een bos, natuurgebied of landschap zorg je natuurlijk voor het beheer ervan. Je creëert ijzersterke beheerplannen, bewaakt de planning hiervan en regelt de uitvoering. Dat doe je niet alleen, maar samen met alle partijen die erbij betrokken zijn. Zoals recreanten, omwonenden en overheden.

Boswachter (op hbo-niveau)

Na je hbo-opleiding kun je ook boswachter zijn. Op drie vlakken: ecologie, beheer en publiek. Stel dat er in een natuurgebied bomen moeten worden gekapt. Met de ecologie-pet op beoordeel je of het de flora en fauna niet verstoort. Heb je de beheerspecialisatie? Dan bepaal je wanneer het bomenkappen kan starten, zonder dat het ander werk hindert. En als je boswachter-publiek bent, laat je alle betrokkenen weten dat er hout wordt gekapt én waarom. Lees meer over een baan als boswachter

Kom naar de open dag! Aanmelden

Doorstuderen?

Heb je je bachelor binnen? Dan kun je natuurlijk direct een werkend bestaan opstarten. Of je kiest ervoor om door te stromen naar een verdiepende master op het hbo of bij de universiteit. In binnen- of buitenland. Zoals:

Meld je aan via Studielink Klik hier!