Process Engineering

Process Engineering - Leeuwarden

Zou je een nieuw eiwit willen ontwikkelen, via een dierlijke of plantaardige cel en onderzoeken hoe je dit grootschalig kunt produceren? Werken aan oplossingen voor een nijpend milieuprobleem of grondstoffen efficiënter produceren? Grondstoffen sparen of efficiënter produceren? Jij gaat eraan staan. Het werkveld staat te springen om professionals die weten wat wel en niet kan!

Biotechnologie is onderdeel van Life Sciences & Technology Leeuwarden, een samenwerking van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en NHL Stenden Hogeschool.