Forensic Sciences

Forensic Sciences - Leeuwarden

Door de toenemende complexiteit van de dagelijkse praktijk worden steeds hogere eisen gesteld aan het beroep van forensisch analist. Niet langer is forensisch onderzoek het exclusieve domein van opsporingsdiensten van de overheid. Steeds vaker doen recherchebureaus, verzekeringsmaatschappijen en financiële instellingen beroep op commerciële forensische laboratoria.  Deze ontwikkelingen vereisen van de forensisch analist creativiteit, doeltreffende communicatie en klantgericht denken. Internationalisering van het werkveld vereist bovendien bekwaamheid tot functioneren in multinationale samenwerkingsverbanden. De missie van het docententeam is dan ook professionals in waarheidsvinding op te leiden, die breed en internationaal inzetbaar zijn. Dit doel wordt bereikt door een uniek gedifferentieerd en hoogstaand programma van gericht onderwijs en innovatief toegepast wetenschappelijk onderzoek.

Forensic Sciences is een onderdeel van de opleiding Biotechnologie. Biotechnologie is onderdeel van Life Sciences & Technology Leeuwarden, een samenwerking van Van Hall Larenstein en NHL Stenden Hogeschool.

Tafonomie

De opleiding beschikt over een unieke outdoor research facility waar postmortale ontbindingsverschijnselen op doodgeboren varkens worden bestudeerd. In de minor Forensic Taphonomy wordt dieper ingegaan op de vele verschijningsvormen van postmortale decompositie en voeren studenten zelfstandig onderzoek uit.

Research & DNA

In de studie wordt uitgebreid aandacht besteed aan het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden, opzetten van experimenten en schrijven van een onderzoeksplan. DNA speelt hierin een belangrijke rol.

NIEUW VANAF 2018: Food Forensics & Toxicology

Forensisch onderzoek naar voedselfraude gaat hand in hand met toxicologisch onderzoek. Aan de hand van ‘true food crime stories’ reconstrueren studenten waargebeurde verhalen en schrijven een onderzoeksplan voor analyses.

Eerste jaar (propedeuse)

Het eerste jaar van deze vierjarige opleiding is het propedeusejaar. Tijdens dit jaar leer je samen met studenten van verwante opleidingen algemene laboratoriumvaardigheden en -technieken. Voorbeelden hiervan zijn microbiologische technieken, basisstatistiek en chemisch sporenonderzoek.

Tweede jaar

In het tweede jaar volg je de eerste forensische specialisatievakken zoals sporenopnametechnieken en bloedspatpatronen. Tevens leer je meer over de wettelijke kaders en ethische normen van het forensisch vak.

Derde jaar

In de eerste helft van het derde jaar ga je het geleerde toepassen in casusmodules. Je voert zelfstandig sporenopname uit in zeer realistische situaties onder begeleiding van een ervaren politierechercheur, brandweeronderzoeker of forensisch arts. Vervolgens ga je zelfstandig je zelf verzamelde sporen analyseren in het lab, om daar vervolgens een rapport van op te stellen wat je verdedigt in een rechtbanksetting met echte magistraten. 
In de tweede helft van het derde jaar vervolledig jij je opleiding met zelf gekozen specialisatievakken in binnen- of buitenland.

Vierde jaar

In het vierde jaar loop je stage en maakt daarmee je intrede in het werkveld. Stage lopen doe je in binnen- of buitenland bij een opsporingsinstantie, researchinstelling of commerciële organisatie. Die stage rond je af met een onderzoeksverslag met verdediging en dan ben je met een waardevol diploma klaar voor het echte werk! 

Biotechnologie is onderdeel van Life Sciences & Technology Leeuwarden, een samenwerking van Van Hall Larenstein en NHL Hogeschool.