Specialisaties

Toegepaste ecologie

Groot denken binnen strakke kaders, dat kenmerkt deze studie. Die kaders zijn zo strak omdat aandachtsgebieden als wonen, werken, recreëren, landbouw, natuur en landschap allemaal moeten passen op een klein oppervlak: Nederland. Gelukkig hebben natuur en landschap alle aandacht van de overheid. Om kwetsbare flora en fauna te behouden en de kwaliteit van natuur en landschap te verbeteren, zijn vernieuwende ideeën nodig. Jouw ideeën!

Duurzaam inrichten en beheren

Natuur en landschap staan in een dichtbevolkt land als Nederland flink onder druk. Gelukkig worden het belang van een duurzame samenleving en een grote biodiversiteit steeds meer onderkend, zowel in Nederland als in de EU. En dat biedt kansen voor jou. Want bij Toegepaste ecologie leer je helder na te denken over de inrichting en het beheer van het landelijk gebied. Hoe dient een ecologische verbindingszone voor herten eruit te zien? Hoe combineer je natuurontwikkeling met waterberging in een veranderend klimaat? Maar ook vragen als: 'hoe moet ik heide beheren zodat een populatie adders zich duurzaam kan handhaven?' komen aan de orde.

Toegepaste ecologie is een onderdeel van de opleiding Bos- en Natuurbeheer.