Toelating

Meld je aan via Studielink Klik hier!

Toelatingseisen

Havo: NT; NG; EM/CM met wiskunde A of B en scheikunde
Vwo: NT; NG; EM/CM met wiskunde A of B en scheikunde
Mbo: niveau 4 is toelaatbaar. Voor een goede kans op succes raden wij je het volgende aan:

  • Nederlands, Engels, wiskunde A en scheikunde op havo-eindexamenniveau
  • één of meer doorstroomkeuzedelen te volgen

Aanvullende eis: Vanaf 1 september van het studiejaar waarin de aspirant-student wil starten, moet de student gedurende de opleiding een passende functie vervullen. Een passende functie is een functie met een omvang van minimaal 0,5 fte in het domein van de opleiding Voedingsmiddelentechnolgie, die bij de start van de opleiding op minimaal mbo-4 niveau ligt.

Voldoe je niet (volledig) aan bovenstaande eisen of adviezen, lees dan hieronder de betreffende aanvullende informatie:

Aanvullende informatie voor havisten en vwo'ers

Heb je wel het juiste profiel maar niet alle gevraagde vakken, dan dien je een toelatingstoets voor het ontbrekende vak (of vakken) te maken.

Aanmelden toelatingstoets
Aanmelden voor één of meer toelatingstoetsen doe je via www.toelatingstoetsen.nl. Toelatingstoetsen.nl is een samenwerkingsverband van Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL). Kijk voor meer informatie over de toetsdata, toetslocaties, lesstof en kosten op www.toelatingstoetsen.nl. Wanneer je de toelatingstoets met een voldoende resultaat hebt gehaald, ben je alsnog toelaatbaar. Er zijn alternatieven voor deze toets, zoals een certificaat via VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs), een certificaat via een staatsexamen of een behaald examen van Boswell-Bèta.

Aanvullende informatie voor mbo'ers

Wil jij je alvast voorbereiden op de eventueel aanbevolen vakken, zodat je met je hbo-opleiding goed van start kunt gaan? Kijk dan op www.mbohbonoordnederland.nl, daar vind je meer informatie onder 'Voorbereiding op het hbo'.

Ouder dan 21 en niet de juiste vooropleiding?

Mocht je niet over de juiste vooropleiding beschikken en ben je 21 jaar of ouder dan kun je eventueel aan de opleiding beginnen via de 21+ regeling. Je dient dan aan te tonen dat je over het vereiste hbo-instroom niveau beschikt. Door middel van toelatingstoetsen wordt getoetst of je hieraan voldoet. Het gaat hierbij om de toetsen: Nederlands, Engels, Wiskunde A en Scheikunde. Je dient op het moment dat je gaat starten met de opleiding 21 jaar of ouder te zijn en de toetsen dienen vóór 1 september te zijn afgerond.

Vragen?

Neem voor meer informatie over toelating, toelatingstoetsen of alternatieven contact op met het Student Service Centre via 058 284 6232 of inschrijvingen@hvhl.nl.