Toelating

Meld je aan via Studielink Klik hier!

Toelatingseisen

Havo: alle profielen zijn toelaatbaar  
Vwo: alle profielen zijn toelaatbaar
Mbo: niveau 4 is toelaatbaar. Voor een goede kans op succes raden wij je het volgende aan:

  • Nederlands en Engels op havo-eindexamenniveau
  • één of meer doorstroomkeuzedelen te volgen

Aanvullende eis: Om de eisen die worden gesteld aan de werkkring te bespreken en beoordelen, word je uitgenodigd voor een intakegesprek.

Voldoe je niet (volledig) aan bovenstaande eisen of adviezen, lees dan hieronder de betreffende aanvullende informatie:

Aanvullende informatie voor mbo'ers

Wil jij je alvast voorbereiden op de eventueel aanbevolen vakken, zodat je met je hbo-opleiding goed van start kunt gaan? Kijk dan op www.mbohbonoordnederland.nl, daar vind je meer informatie onder 'Voorbereiding op het hbo'.
 

Ouder dan 21 en niet de juiste vooropleiding?

Mocht je niet over de juiste vooropleiding beschikken en ben je 21 jaar of ouder dan kun je eventueel aan de opleiding beginnen via de 21+ regeling. Je dient dan aan te tonen dat je over het vereiste hbo-instroom niveau beschikt. Door middel van toelatingstoetsen wordt getoetst of je hieraan voldoet. Het gaat hierbij om de toetsen: Nederlands en Engels en Rekentoets 3F. Je dient op het moment dat je gaat starten met de opleiding 21 jaar of ouder te zijn en de toetsen dienen vóór 1 september te zijn afgerond. Daarnaast dient er een intakegesprek met de opleiding plaats te vinden.

Toelatingstoets of voorbereidingscursus
Voldoe je niet aan de toelatingseisen voor bovenstaande opleidingen, dan kan je via Toelatingstoetsen hoger onderwijs Noord-Nederland ervoor zorgen dat deficiënties in de vooropleiding voor de vakken Nederlands en Engels worden weggewerkt. Kijk voor meer informatie en toetsdata op www.toelatingstoetsen.nl..

Vragen?

Heb je vragen over je toelating, neem dan tijdig contact op met het Student Service Centre via 058 284 6232 of [email protected].