Specialisaties

Twee studierichtingen

In de Associate degree kun je kiezen uit twee richtingen: Melkveehouderij en Biologische melkveehouderij. Voor beide richtingen schrijf je je in voor de Ad Melkveehouderij. Kies je voor de biologische variant, dan kun je dat aangeven in Studielink.

Werkveld Melkveehouderij

In deze opleiding leren we je alles over de melkveehouderijsector en moderne melkveebedrijven. Je bent bekend met de nieuwste innovaties in de sector en hoe je deze kunt toepassen in de praktijk. Na je opleiding kun je zelfstandig en succesvol een melkveebedrijf runnen of als adviseur aan de slag bij bedrijven die zich bezighouden met melkveehouderij.
Lees meer over Melkveehouderij.

Werkveld Biologische melkveehouderij

De consumentenvraag naar verantwoorde voeding groeit. En daarmee ook de behoefte aan goed opgeleide professionals in het biologische werkveld. Je wordt klaargestoomd voor een toekomst in deze sector, waar kringloopsluitend werken en thema’s als bodemvruchtbaarheid en werken met de natuur gemeengoed zijn. Na je opleiding kun je zelfstandig en succesvol een biologisch melkveebedrijf runnen of adviseur worden bij bedrijven die zich bezighouden met biologische melkveehouderij.
Lees meer over Biologische melkveehouderij.