Studieprogramma

Studieprogramma associate degree Land- en Watermanagement (voltijd)

Het programma van de associate degree in voltijd loopt voor een groot deel gelijk met de eerste twee studiejaren van de bacheloropleiding Land- en Watermanagement. Je kijkt eerst naar het landschap in Nederland. Je ontdekt de kenmerken van de bodem en de onderdelen van het watersysteem, zoals neerslag, rivieren, beken en grondwater. Vaktermen komen voor jou tot leven omdat je ze tegenkomt in realistische projecten.

Goede onderzoekstechnieken en gedegen plannen

Door de ideale ligging van de school heb je alle praktijk ruimtes op fietsafstand: aan de ene kant de Veluwe en de stuwwallen en aan de andere kant het rivierengebied. Vervolgens ga je al praktisch aan de slag voor bijvoorbeeld een waterschap of gemeente. Je maakt een waterbeheerplan met aandacht voor zowel de waterkwaliteit als de kwantiteit. Je maakt ook een inrichtingsplan voor de stad waarbij je rekening houdt met wet en regelgeving. Én je verdiept je met je medestudenten in de duurzame inrichting van een delta, de plek waar zee en rivier elkaar tegenkomen. Omdat je goede onderzoekstechnieken hebt geleerd, zitten je plannen gedegen in elkaar.

Voorbeeld studieopbouw

Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
1

River

Beek

Polder

Stad

2 Regionaal waterbeheer Project-realisatie Stage Afstuderen