Opleiding: Associate degree
Locatie: Leeuwarden
Opleidingsduur: 2 jaar
Taal: Nederlands
Soort: Deeltijd

Omgevingskunde (ad deeltijd) - voorheen Integrale handhaving omgevingsrecht

Werken aan omgevingskwaliteit!

Gedumpt asbest of lekkende vaten toxisch afval in de natuur vormen overduidelijk een gevaar voor mens en milieu. Minder zichtbare vormen van illegaal handelen zijn het afvoeren van oud ijzer zonder de juiste milieuvergunning of het illegaal lozen van vervuiling op het oppervlaktewater. Denk ook aan het verbranden van oogstresten op een boerenerf. Illegaal handelen dat gevaar voor mens en milieu oplevert wordt door de overheid strenger aangepakt. Door de invoering van het Besluit Strafbeschikking Milieu kunnen lichte milieuvergrijpen worden beboet. Mede door de oprichting van Regionale Uitvoeringsdiensten is professionalisering van de handhaving een belangrijk speerpunt van de overheid.

De ad Omgevingskunde leidt professionals op die als handhaver of toezichthouder aan de slag kunnen. Je leert veel op het gebied van wet- en regelgeving, toxicologie, verontreinigen, risico‚Äôs, veiligheid, milieuproblematiek en omgaan met weerstand. 

Direct aanmelden via Studielink. Klik hier!
Brochure ad's Milieukunde (Ad Omgevingskunde) Download