Toelating

Wat zijn de toelatingseisen?

Havo en vwo:  

  • Profielen Natuur en Techniek (N&T) en Natuur en Gezondheid (N&G): direct toelaatbaar 
  • Profiel Economie en Maatschappij (E&M): met scheikunde toelaatbaar 
  • Profiel Cultuur en Maatschappij (C&M): met scheikunde en wiskunde A, B of C toelaatbaar 

Mbo: 

  • Niveau 4: direct toelaatbaar 

Meer info voor havisten en vwo'ers 

Heb je wel het juiste profiel, maar niet alle gevraagde vakken? Dan doe je een toelatingstoets voor het ontbrekende vak. 

Je meldt je aan voor een toelatingstoets via: www.toelatingstoetsen.nl. Hier vind je ook meer info over de toetsdata, toetslocaties, lesstof en kosten. De website is een samenwerkingsverband van Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein. 

Als je de toelatingstoets hebt gehaald, kunnen we je toelaten tot de opleiding. Er zijn alternatieven voor deze toets. Zoals een certificaat bij VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs), een certificaat via een staatsexamen of een behaald examen van Boswell-Bèta. 

Meer info voor mbo'ers 

Wil je je alvast voorbereiden op de aanbevolen vakken, zodat je goed van start kunt gaan met je hbo-opleiding? Op www.mbohbonoordnederland.nl tref je meer info over je 'voorbereiding op het hbo'. 

21 jaar of ouder en niet de juiste vooropleiding? 

Ben je op het moment dat je begint met de opleiding, 21 jaar of ouder? En heb je niet de juiste vooropleiding? Dan kun je met de opleiding starten via de 21+-regeling. Je toont aan dat je het juiste hbo-instroomniveau hebt. Met een toelatingstoets toetsen we of je hieraan voldoet. Die toets moet vóór 1 september klaar zijn.  

Nog vragen? 

Wil je meer weten over toelating, toelatingstoetsen of alternatieven? Bel of mail dan met het Student Service Centre: 058 284 6232 of [email protected].