Accreditaties

NVAO-accreditatie voor de opleidingen Van Hall Larenstein

Alle opleidingen hebben steeds een actuele accreditatie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Alle opleidingen worden elke zes jaar door een door de NVAO goedgekeurd panel van onafhankelijke deskundigen beoordeeld. Daarvoor komt een visitatie-panel op bezoek om de opleiding te beoordelen. Deze schrijft haar oordeel in een visitatierapport. Per groep van opleidingen gebeurt dit in een ander jaar.
Er geldt een kader met 11 standaarden verdeeld over 7 onderwerpen. Aan elke standaard wordt een kwalificatie toegekend: voldoet, voldoet ten dele of voldoet niet. 
Meer informatie over het accreditatiekader vind je bij de NVAO. Zowel de besluiten als de visitatierapporten van onze opleidingen zijn openbaar en te raadplegen via de databank opleidingsbeoordelingen op de website van de NVAO.

Ontwikkelgesprekverslagen

Naast de opleidingsbeoordeling spreekt het panel ook met de opleiding over de ontwikkeling van de opleiding. De uitkomsten van deze ontwikkelgesprekken met het panel worden door de opleiding vastgelegd. Onderwijsinstellingen zijn verplicht deze uitkomsten te publiceren. Bij een volgende visitatie worden de uitkomsten van deze ontwikkelgesprekken meegenomen in het beoordelingsproces. 

Land- en Watermanagement 2021 Download(pdf - 118kB)