Accreditaties

NVAO-keurmerk voor de opleidingen Van Hall Larenstein

Alle opleidingen hebben steeds een actueel keurmerk van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Elke zes jaar moet een opleiding dit keurmerk vernieuwen. Daarvoor komt een visitatie-panel op bezoek om de opleiding te beoordelen. Deze schrijft haar oordeel in een visitatierapport. Per groep van opleidingen gebeurt dit in een ander jaar.
Voor de opleidingen die voor het laatst in 2010 zijn beoordeeld, gold een kader met 21 aspecten verdeeld over 6 onderwerpen. De opleidingen die tussen 2011 en 2014 zijn beoordeeld hebben een opleidings-kwalificatie op drie standaarden, aangevuld met een positief oordeel over hogeschoolbrede onderwerpen. Vanaf 2015 geldt een kader met 11 standaarden verdeeld over 7 onderwerpen.
Aan elke standaard of elk aspect wordt een kwalificatie toegekend: onvoldoende, voldoende, goed of excellent. Vanaf 2011 bestaat er ook een totaalkwalificatie van de hele opleiding. Tot nu toe (juni 2015) hebben de bachelor-opleidingen Tuin- & Landschapsinrichting en Milieukunde en de Associate degree- opleiding Ondernemerschap de totaalkwalificatie 'goed' behaald.
Meer informatie over het accreditatiekader vind je bij de NVAO. Zowel de besluiten als de visitatierapporten van onze opleidingen zijn openbaar en te raadplegen via de databank opleidingsbeoordelingen op de website van de NVAO.

Trefwoorden: