Samenwerkingen

De kracht van een netwerk

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) staat nadrukkelijk open voor complementaire, internationale, landelijke en regionale samenwerking met andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen, met bedrijven, non-profit organisaties en vertegenwoordigende organen. Netwerken is in de optiek van onze hogeschool een krachtig instrument om doelen te bereiken en wederzijdse win-win situaties te bewerkstelligen.

De regio

In de regio's rondom onze vestigingsplaatsen Leeuwarden en Velp willen we goede en intensieve contacten onderhouden met de aanleverende scholen (vo en mbo). Voor mbo'ers moet een goede doorstroom worden gerealiseerd. Daartoe zoekt HVHL de samenwerking met AOC's in de omgeving en met ROC's met relevante vooropleidingen. Ook vinden we het van groot belang om samen te werken met andere hogescholen in de regio, bijvoorbeeld in de kenniscampus Leeuwarden of met de HAN in de regio Velp. Enerzijds ligt deze samenwerking in de sfeer van voorzieningen, anderzijds is het mogelijk om samen een breder keuzepalet of een specifieke specialisatie voor studenten te realiseren.

Voor het midden- en kleinbedrijf en de instellingen in onze regio willen we functioneren als partner in kenniscirculatie. Dat doen we door het aangaan van samenwerkingsverbanden bijvoorbeeld gericht op onderzoek (Wetsus, waddenacademie) en door het uitvoeren van contractactiviteiten voor bedrijven en instellingen.

Landelijk

Met haar buitengewone expertise heeft HVHL een reikwijdte van Nederland en ver daar buiten. We verzorgen een aantal voor Nederland unieke opleidingen (zoals Tuin- en Landschapsinrichting en Diermanagement) en de instroom komt daarvoor uit het hele land. We onderhouden daarom niet alleen contacten met regionale AOC's maar ook met AOC's buiten onze regio die in verwante richtingen opleiden.
Om dezelfde reden bestrijken we ook in de contacten met het werkveld soms het hele land, bijvoorbeeld met relevante onderzoeksinstituten, beroepsverenigingen en bedrijven. HVHL kiest nadrukkelijk voor het zwaartepunt van de samenwerking in de voor haar relevante sectoren.

 

Trefwoorden: