Resultaatverantwoordelijke Teams

Verantwoordelijkheden laag in de organisatie

Van Hall Larenstein heeft er voor gekozen, om haar organisatie in te richten met Resultaatverantwoordelijke Teams. In deze teams van een opleiding ligt de kennis van de inhoud. Daar hoort dus ook de verantwoordelijkheid te liggen, voor de inhoudelijke ontwikkelingen in het onderwijs en onderzoek. Deze teams vormen de basis voor de sturing en inrichting van Van Hall Larenstein. Zowel individuele resultaatsverantwoordelijkheid van teamleden, als gezamenlijke verantwoordelijkheid van het team, zijn hierbij belangrijk. Goed functionerende teams zijn in staat veel ‘vraagstukken’ zelf op te lossen. Dit heeft ook consequenties voor de rol van een leidinggevende, waarbij deze bijvoorbeeld de oplossing van een team toetst aan de kaders. Voor een goede werking van de organisatie, is de wisselwerking tussen resultaatsverantwoordelijke teams en de leidinggevende van cruciaal belang.