Visie

Acht ankerpunten

Wat we zijn en wat we willen bereiken als Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), is verankerd in de onderstaande acht punten die gezamenlijk onze visie vormen: 

  • HVHL is de meest duurzame hogeschool van Nederland en laat dit zien in elke opleiding, in de inhoud van haar onderzoek en in haar bedrijfsvoering.
  • HVHL kiest een duidelijk inhoudelijk profiel, dat het kader vormt voor alle strategische keuzes op het gebied van onderwijs en praktijkgericht onderzoek.
  • Elke opleiding van onze hogeschool levert een bijdrage aan minimaal één van de speerpunten van het profiel, waarbij alle studenten leren multi- en interdisciplinair te werken.
  • HVHL is gericht op regionale, nationale en internationale studenten.
  • Naast het reguliere onderwijs wil HVHL voorzien in de vraag vanuit het werkveld naar scholing.
  • HVHL is een persoonlijke hogeschool en wil daarom ruimte geven aan de individuele student voor het ontwikkelen van zijn talenten in een inspirerende omgeving.
  • HVHL levert met onderzoek en kennisvalorisatie een bijdrage aan innovatieve en duurzame ontwikkelingen, in samenwerking met partners uit het werkveld.
  • HVHL is een financieel solide en toekomstbestendige organisatie. 

Trefwoorden: