Strategie

Professionals opleiden

Om onze visie te realiseren maakt Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) scherpe keuzes in de externe profilering en definiëren wij een duidelijk aanbod voor regionale, nationale, internationale initiële studenten en werkenden. Wij willen daarbij een aantal strategische hoofddoelen realiseren. Dat doen we op de volgende terreinen:

 • Onderwijs: al onze bacheloropleidingen hebben inmiddels 3 AISHE sterren. Dit bekent onder andere dat de visie op duurzame ontwikkeling in het onderwijs zichtbaar is en dat expertise op het gebied van duurzame ontwikkeling breed aanwezig is in de opleiding; 
 • Bedrijfsvoering: door onze bedrijfsvoering op duurzame wijze in te richten, hebben wij in combinatie met onze opleidingen het keurmerk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen behaald. Inmiddels hebben wij het niveau 'erkend' gekregen;
 • Gebiedsontwikkeling: uiterlijk in 2017 verwerven wij voor onze locaties in Velp en Leeuwarden, waar onze eigen gebouwen staan, het certificaat van BREEAM duurzame gebiedsontwikkeling;
 • Uiterlijk aan het eind van de planperiode opteren wij voor het bijzondere kenmerk 'duurzaam onderwijs ' van de NVAO voor de afzonderlijke opleidingen en voor HVHL als geheel.

HVHL wil een persoonlijke hogeschool zijn, waar studenten tevreden zijn over hun opleiding. De strategische doelen voor het onderwijs zijn:

 • de kwaliteit van de opleidingen, zoals die blijkt uit de ranglijsten, verbeteren.
  We willen dat:
     ° HVHL als instelling in de Top 5 in de HBO keuzegids staat;
     ° HVHL in de NSE-enquête een gemiddelde instellingscore behaalt
        van 3,8;
 • minimaal 4500 studenten aan het eind van de planperiode.

Relevant onderzoek

HVHL levert toegepast onderzoek met betekenis voor ons onderwijs en onze omgeving. Dit realiseren we door:

 • het verwerven van opdrachten bij bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties met in 2017 een omzet van minimaal 15% van de totale omzet van Van Hall Larenstein;
 • kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren te ontwikkelen en de beoogde resultaten te definiëren voor de kwaliteit van het onderzoek en de betekenis van het onderzoek voor het onderwijs, stakeholders en klanten. Hierbij moet worden gedacht aan indicatoren met betrekking tot de mate van participatie van studenten in onderzoeksprojecten, het creëren van exposure op het profiel en klanttevredenheid.

HVHL is een financieel solide en toekomstbestendige organisatie. Dit realiseren we door een solvabiliteit van 30% vanaf eind 2015 en een liquiditeit op basis van de current ratio met een onder-/bovengrens van 0,5-1,5 gedurende de gehele planperiode.

Trefwoorden: