Green steps forward

Duurzame focus

Klimaatverandering, globalisering, een groeiende wereldbevolking en digitalisering hebben wereldwijd gevolgen. Overal ter wereld is er behoefte aan kennis en goed opgeleide mensen, die in staat zijn een bijdrage te leveren aan oplossingen voor problemen op het gebied van behoud en duurzaam gebruik van land en water, biodiversiteit, voedselzekerheid en de overgang naar een biobased economy.

Van Hall Larenstein wil en kan vanuit haar positie als hogeschool in het 'groene' domein met meerdere locaties én een internationaal netwerk, een bijdrage leveren aan die aanpak. De studies, het onderzoek en de bedrijfsvoering van onze hogeschool zijn maximaal gericht op het 'maken van duurzame stappen'.


Green Office

De Green Office wordt gerund door een wisselende groep studenten en staat voor duurzaamheid binnen Van Hall Larenstein, in zowel Leeuwarden als Velp. Zij doen dit door de toepassing van leuke ideeën, initiatieven en signalen te ondersteunen. Deze "groene" initiatieven binnen Van Hall Larenstein ondersteunt de Green Office door activiteiten te organiseren, zoals bijvoorbeeld een Warme Truiendag, om zo bewustwording van duurzaamheid en energiebesparing te versterken. Ook verzorgt de Green Office initiatieven voor de lange termijn, zoals leenfietsen voor medewerkers.

Heb je vragen of wil je meer weten over de Green Office? Neem dan contact op via greenoffice@hvhl.nl of bezoek de Green Office Facebookpagina.