European University Alliance INVEST

Europees onderwijs en onderzoek over duurzaamheid

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) start in 2021 een 10-jarige samenwerking in onderwijs en onderzoek met vier andere universiteiten in Europa. Het zijn de Europese partners van HVHL en samen staan ze voor ‘Innovations for regional sustainability’. Deze samenwerking heeft een naam gekregen: European University Alliance INVEST en bestaat uit de volgende universiteiten:

Europese proeftuin voor het hoger onderwijs

De University Alliance INVEST is één van de voorlopers die het toekomstige hoger onderwijs in Europa mede gaat vormgeven. In Europa zijn er 40 andere University Alliances. Een University Alliance krijgt de eerste drie jaar subsidies van de EU voor innovatie en kwaliteitsvergroting op het terrein van onderwijs en toegepast onderzoek.

HVHL is de enige HAO-instelling en één van de twee hbo-instellingen in Nederland die deelneemt aan een Europese University Alliance.

Regio's als duurzame motoren in Europa

HVHL deelt haar duurzaamheid-ambitie met een aantal collega universiteiten in Europa. Via INVEST bundelt HVHL de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in onderwijs en onderzoek. Ook in Slowakije, Griekenland, Bulgarije en Finland ontwikkelen regio’s zich als economische en duurzame motoren van de toekomst voor Europa. Door de krachten te bundelen zorgen de partners in INVEST voor meer regionale importantie en internationale relevantie. Bovendien biedt INVEST HVHL de mogelijkheid om meer invloed uit te oefenen op het Europese beleid rondom onderwijs en onderzoek en meer kans op nieuwe (EU)-subsidies voor onderzoek en onderwijs.

Een internationale dimensie aan opleidingen

Via INVEST komen studenten makkelijk in contact met de partnerinstellingen van HVHL in Europa. Via de verschillende INVEST-activiteiten kunnen zij hun vakkennis, taal-, interculturele-, en leiderschapsvaardigheden ontwikkelen en in de praktijk brengen. INVEST biedt studenten van HVHL nieuwe unieke interdisciplinaire opleidingen, van bachelor (10), via master (4) tot PhD-niveau (2) en diploma erkenning in 5 landen. Met INVEST wordt de kwaliteit van hun eigen opleiding vergroot.  

De verbinding tussen onderwijs en onderzoek blijft centraal staan. Via geïntegreerde gesubsidieerde studieperiodes bij de partner universiteiten, stages en afstudeerprojecten in Living Labs door heel Europa kunnen de studenten uit vijf verschillende landen samenwerken aan onderwijs- en onderzoeksprojecten. Zo worden er o.a. Hackatons georganiseerd waarin multidisciplinaire teams oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken uit de regio ontwikkelen voor opdrachtgevers. En dat allemaal binnen hun opleiding. En natuurlijk worden studiepunten die binnen INVEST zijn behaald automatisch erkend. 

Inhoudelijke focus van INVEST

De samenwerking van de partners richt zich op het samen onderwijs geven en onderzoek doen op het gebied van:

A: Water, Energie, Voedsel en Milieu

 • Klimaatbestendige regionale ontwikkeling
 • Duurzame, slimme landbouw, Aquacultuur, Voedselzekerheid, Voedselveiligheid
 • Beheer van watervoorraden
 • Energietransitie
 • Groene energie
 • Natuur- en cultureel erfgoed

B: Kwaliteit van leven

 • Onderwijs en capaciteitsopbouw
 • Relatie stad en platteland
 • Europees burgerschap
 • Waarborging en kwaliteit van openbare diensten
 • Een leven-lang-leren

C: Ondernemerschap

 • Circulaire-/Biobased economie
 • Creëren van banen en beheer van menselijk kapitaal
 • Nieuwe bedrijfsmodellen en slimme technologieën
 • Regionaal, op duurzaamheid gebaseerd kapitalisme en Biobased industrieën.
European University Alliance INVEST Website INVEST