Limburg Waterklaar

Limburg Waterklaar is een onderzoeksproject van het lectoraat Duurzame Watersystemen.

Onderzoeksproject Limburg Waterklaar

In het project Limburg Waterklaar staat de vraag centraal hoe we bij particulieren hemelwater dat van riool afgekoppeld wordt  kunnen gebruiken binnen eigen terrein  en omgeving, zodanig dat biodiversiteit en natuurwaarden versterkt worden, een bijdrage geleverd wordt aan een meer hittebestendige woonomgeving en een gezondere leefomgeving.  Het onderzoek richt zich op bestaande kennis, concepten en modellen , op kennisvragen die er leven bij de beheerders / ontwerpers /bewoners/ uitvoerders en nieuwe modellen en concepten die nodig zijn om antwoord te kunnen geven op de kennisvragen.

Doel van het project Limburg Waterklaar is om op ondernemende, innovatieve wijze, te werken aan verhoging van natuurwaarden en gezondheid in de bebouwde omgeving in verbinding met de Regionale Wateragenda van Waterklaar, in co-creatie en coproductie met woningeigenaren en bewoners, buurtvrijwilligers, professionals en onderwijs/onderzoek op eigen omgeving afgestemde systemen ontwikkelen, aanleggen en testen om zo ervaring op te doen, zicht te krijgen op de praktische uitvoeringsvragen en antwoorden hierop.  De geteste modellen en opgedane kennis wordt beschikbaar gemaakt voor particulieren, collectieven van particulieren en bedrijven. Afhankelijk van de wensen zijn deze modellen op kleine of grote schaal inzetbaar door deze afzonderlijke doelgroepen of in combinatie.

Periode

Start – 1 januari 2017
Einde –  31 december 2018

Kernteam

 • Peter van der Maas
 • Peter Groenhuijzen

Partners

 • Citaverde College
 • Wonen Limburg
 • Waterpanel Noord Limburg
 • Woonwenz
 • Antares Woningstichting
 • Hoveniersbedrijf Herman Vaessen
 • Jonkers Hoveniers
 • TAUW
 • Wildkamp b.v.
 • Adviesburo Boot
 • Waterschap Peel en maasvallei

Financiering