Klimaatkanalen

Klimaatkanalen is een onderzoeksproject van het lectoraat Duurzame Watersystemen.

Onderzoeksproject Klimaatkanalen

Dit project heeft tot doel om te onderzoeken of, waar en hoe de kanalen in Friesland aanleiding kunnen zijn voor duurzame gebiedsontwikkeling vanuit technische (waterkwaliteit en waterkwantiteit), fysiek-ruimtelijke en sociaal-economische invalshoek. Het landschap in en rondom de kanalen en de hierin gelegen functies, kan veerkrachtiger worden gemaakt door meer water te bergen in natte periodes zodat het gebruikt kan worden in de drogere periodes. Combineren met andere functies in het gebied kan een versterkend synergetisch effect veroorzaken. Zo kan een waterbergende functie gecombineerd worden met nieuwe vormen van landbouw, de circulaire economie, woon- en de vrijetijdseconomie. De landbouw zal positieve effecten ervaren door de beschikbaarheid van voldoende schoon water in de anders drogere periodes.

Resultaten

 1. Een verkennende studie - voor in eerste instantie Wetterskip Fryslan - naar de betekenis van kanalen voor Fryslan (landschappelijk, economisch, nautisch, natuur, cultuurhistorisch en  waterbeheer, klimaat impact). Naar analogie van Ruimte voor Rivieren een basisstudie naar Ruimte voor Kanalen in Friesland om de extremen van klimaatverandering op te vangen. Basisstudie naar aantal, ligging, betekenis voor waterbeheer, landschap, circulaire economie en gebruikers.
 2. Ontwikkeling van selectiecriteria voor de keuze van een IJK-KLIMAATKANAAL (analogie IJK-DIJK)
 3. Een selectie van ''stuk kanaal'' als living water lab (water-kenniswerkplaats) ruimte rondom het kanaal om experimenten uit te voeren in het kader van integraal en duurzaam waterbeheer (lees: smart watermanagement via koppelingen ruimte en tijd met sensoren)
 4. In 2017/2018 organiseren van een klimaat kanalen symposium voor, door en met studenten als opmaat voor een project in het kader van de Culturele Hoofdstad 2018.
 5. Een duidelijk herkenbare en bruikbare (digitaal) publicatie vol met wetenswaardigheden voor onderwijs/onderzoek/overheid/ondernemers die willen leren en ervaringen gebruiken bij toekomstige opgaven met kanalen.
 6. Een afstudeer thesis en een artikel in H2O of gelijkwaardig in een (inter)nationaal vakblad
 7. Doorontwikkeling van innovatieve meettechnieken zoals drones met sensoren.
 8. Constructieve bijdrage aan Friese discussie over ‘Landschapspijn”, klimaatkanalen als landschapspijnbestrijding
 9. Een kennisclip van het piekberging gidsmodel voor klimaatkanalen in veengebieden in nauwe samenwerking met Climate Adaptation Services (CAS).
 10. Bijdrage leveren aan de Nationale Adaptatie Strategie door een icoonproject Klimaatkanalen.

Wil je meer weten over het project Klimaatkanalen? Neem contact op met jan.fliervoet@hvhl.nl

Periode

Start – 1 december 2016
Einde –  1 april 2018

Kernteam

 • Jan Fliervoet
 • Adrian Noortman
 • Peter Groenhuijzen
 • Inge Lotterman-de Vries

Partners

 • CAS Climate Adaptation Services
 • Wetterskip Fryslan

Financiering