Innovatieve monitoring

Innovatieve monitoring is een onderzoeksproject van het lectoraat Duurzame Watersystemen.

Onderzoeksproject Innovatieve monitoring

Met dit project wordt beoogd om inzicht te geven in de toepasbaarheid en bruikbaarheid van inzet van onderwaterdrones voor monitoring van oppervlaktewatersystemen. Hierbij is het uitgangspunt dat adequate monitoring een combinatie van statische en dynamische monitoring omvat. Zo zou statische monitoring bijvoorbeeld een indicator kunnen zijn voor dynamische monitoring. 

Wat betreft de toepasbaarheid en bruikbaarheid is het doel om verschillende watertypen te onderzoeken ook in historisch perspectief. Hiermee wordt bedoeld dat ook wordt gekeken naar de effectiviteit van duurzame watersystemen die in het verleden zijn aangelegd. Een voorbeeld hiervan is het Morra Park in Drachten dat op basis van duurzaamheidsprincipes meer dan 15 jaar geleden is gerealiseerd.

Een bijkomend doel van het project is om bij te dragen aan het beeld van Nederland als proeftuin voor innovaties in het waterbeheer en daarmee het versterken van de BV Nederland. Bovendien is het doel door met drones het onzichtbare zichtbaar te maken. Dit kan van waarde zijn voor capacity building. Denk hierbij aan het aantrekkelijk presenteren van de watersector voor het werven van nieuwe kenniswerkers/studenten en denk aan de bijdrage die inzet van drones kan bieden in communicatie met actoren en zodoende sociale innovatie kan ondersteunen. Wat de toekomstige wateringenieurs nog kan worden opgemerkt dat deze technologie aansluit bij de skills van de huidige “game-generatie” die, over het algemeen, beschikken over bijvoorbeeld een betere digitale oog-hand coördinatie dan veel huidige kenniswerkers in de watersector.

Resultaten

Disseminatie
Presentatie van bevindingen uit het onderzoek:

 • methodiek voor integrale monitoring
 • digitale onderzoeksrapportage
 • artikel in een vakblad
 • demonstraties in verschillende watertypen
 • data van drones geïntegreerd in een 3D-animatie van een gidsmodel

Valorisatie
Bijdrage aan creatie van nieuwe bedrijvigheid rondom toepassingsgebied van onderwaterdrones:

 • notitie met contouren voor opstarten van PhD-research
 • input voor doorontwikkelen van drones
 • deskundigheidsbevordering medewerkers van waterschappen
 • aangepaste curricula van DDA-partners

Wil je meer weten over het project Innovatieve monitoring? Neem contact op met peter.groenhuijzen@hvhl.nl

Periode

Start – 1 januari 2016
Einde –  1 juli 2018

Kernteam

 • Peter van der Maas en Rutger de Graaf (HRO)
 • Peter Groenhuijzen
 • Erwin Roeterd
 • Freek Vos
 • Jack Schoenmakers
 • Leo Bentvelzen

Partners

 • Wetterskip Fryslan
 • Hogeschool Rotterdam
 • INDYMO bv
 • ROM3D

Financiering