Innovatieve klimaatstresstest Fryslân

Onderzoeksproject

Dit project gaat om het inzichtelijk maken van de mogelijke effecten van klimaatverandering, zoals wateroverlast (overstromingen en water tekort), maar ook hittestress, door het ontwikkelen van een klimaatstresstest om klimaatadaptatiesstrategien en keuzes in Friesland te onderbouwen en te prioriteren en participatieve gebiedsontwikkeling te stimuleren. Het doel is geformuleerd in samenwerking met het Fries Bestuursakkoord Waterketen (FBWK). Hiertoe wordt een similatie-model doorontwikkeld waarvan de kaarten en beelden worden gebruikt bij interactieve beleidsvorming en uitvoering van ruimtelijke adaptatie.

Resultaten

  • Het project ontwikkelt een klimaatstresstest die voor het hele beheersgebied van het Wetterskip en provincie Fryslân de overstromingsrisico’s uitrekent bij hevige neerslag  en de hitte in de stad en regio bij klimaat ontwikkelingen. Deze stresstest laat knelpunten zien in en om de gebouwde omgeving waarmee de diverse actoren maatregelen kunnen plannen om schade te voorkomen. In Masterclasses Klimaatadaptatie worden best practices gegeven alsmede onderzoeksresultaten van de nut en noodzaak hiervoor.
  • De gemeente Leeuwarden zal worden uitgelicht in 3D. Hierbij is Leeuwarden de voorbeeld stad voor andere (kleinere) gemeenten en kan zich meten met Europese steden die nog niet zo ver zijn met het in kaart brengen van klimaat gevolgen.
  • De kaarten, analyses en inzichten zullen worden ontsloten in de vorm van Story Maps (online verhalen bestaande uit GIS-kaarten, tekst, video’s etc.) via het kennisportaal in samenwerking met het platform Climate Adaptation Services.

Wil je meer weten over het project Innovatieve klimaatstresstest? Neem contact op met jan.fliervoet@hvhl.nl.

Periode

Start – 1 januari 2017
Einde –  1 juli 2018

Kernteam

  • Peter van der Maas
  • Jan Fliervoet
  • Ignas Dummer

Partners

  • Hanzehogeschool
  • RUG
  • TAUW
  • Climate Adaptation Services (CAS)

Financiering