Family Dairy Tech

Het project Family Dairy Tech richtte zich op de vraag: ‘Hoe kunnen Nederlandse bedrijven die zijn gespecialiseerd in huisvestingssystemen in melkveebedrijven hun producten aanpassen en aanbieden op de Indiase markt om bij te dragen aan een duurzame en winstgevende plaatselijke melkveehouderij?’

Het consortium onderzocht hoe koeienrassen en melk- en stalmanagementsystemen in Baramati (India) op een betaalbare en duurzame wijze konden worden geoptimaliseerd voor boerenfamiliebedrijven aan de hand van slimme combinaties van bestaande en nieuwe technologieën. Deelname aan het project stelde Nederlandse bedrijven ook in staat om potentiële markten in India te verkennen.

Family Dairy Tech in India


De vraag naar zuivelproducten neemt toe in India. Kleine en middelgrote boerenfamiliebedrijven willen profiteren van deze ontwikkeling en de Indiase regering wil ze ondersteunen. Dit heeft geresulteerd in een zoektocht naar houdbare en betaalbare stalmanagementsystemen for familie-melkveehouderijen in India. Ze zijn op zoek naar Nederlandse technologie die nuttig is in een ‘opkomende economie’.

Nederlandse bedrijven bieden kennis en een grote verscheidenheid aan producten en diensten voor een beter huisvestingssysteem voor melkvee-industrie en een betere melkkwaliteit. Hierin heeft India interesse. De Nederlandse technologie is echter geavanceerd en duur. Om succesvol deze markt te kunnen betreden, moeten ondernemers  betaalbare en robuuste (zuinige) systemen en producten ontwikkelen die zijn aangepast aan het Indiase klimaat en de marktcondities aldaar.

Download het Adviesrapport voor Family Dairy Tech, India (pdf, Engelstalig)
Door: Rik Eweg, Ben Rankenberg, Pramod Agrawal en Marco Verschuur

Sinds 2011 werkt Hogeschool Van Hall Larenstein samen met een hogeschool en het landbouwinformatiecentrum Krishi Vigyan Kendra (KVK) in Baramati, in het Pune district, in de staat Maharashtra in India. In deze regio zijn vele kleine melkveehouders actief. In het kader van dit project ondersteunt KVK boeren om hun boerderij uit te breiden van een of enkele koeien naar 15 of wel 100 koeien met een betere melkkwaliteit. In dit innovatieve project ontwikkelen VHL en Saxion in samenwerking met KVK en een aantal Nederlandse bedrijven geïntegreerde oplossingen voor een groeiend aantal melkveehouderijen in de staat Maharashtra in India.

Indo-Dutch Centre of Excellence Dairy

Het project heeft de Agricultural Development Trust Baramati geïnspireerd om een zogeheten Indo-Dutch Centre of Excellence on Dairy te ontwikkelen. De eerste steen van dit centrum werd gelegd door minister Carola Schouten in mei 2018. In het centrum zal worden samengewerkt tussen Van Hall Larenstein, Nederlandse en Indiase bedrijven, kennisinstellingen en boeren in de melkveehouderij.

Bekijk de video hieronder: