DNA Friese vlag

DNA Friese vlag is een onderzoeksproject van het lectoraat Duurzame Watersystemen.

Onderzoeksproject DNA Friese vlag

Er is sprake van een ‘Awarness gap’ op het gebied van waterbeheer en waterbewust zijn onder veel Nederlanders (OESO, 2014). Veel mensen hebben geen duidelijk beeld van het watersysteem waar ze gebruik van maken en de daarbij behorende waterkwaliteit. De waterkwaliteit voldoet niet overal aan de normen en de veerkracht is niet altijd optimaal. Het bewustzijn van mensen speelt hierbij een belangrijke rol. Zij maken direct gebruik van het watersysteem door middel van onder andere recreatie en beïnvloeden hiermee het water. Het bewustzijn van mensen kan worden vergroot door ze een blik onder water te geven op plekken die anders niet zichtbaar zijn en ze in contact te brengen met dit watersysteem. 

Tijdens dit project zal een route uitgelegd worden om te wandelen en varen langs diverse wateren in en om Leeuwarden zoals de Potmarge en de grachten. Op de kaart voor de route staat per locatie de bijzondere kenmerken van het watersysteem beschreven. Zo zal er bij de Potmarge een uitleg zijn over de Watercampus, maar ook de geschiedenis van de Potmarge en de verbeteringen die er de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Daarnaast zullen er ook transparante kano’s zijn waarbij de mensen op diverse momenten langs de Gele Plomp zullen komen. Doel van het project is de waterbewustzijn onder de gebruikers van het watersysteem te vergoten en daardoor een duurzamer gebruik van het watersysteem te stimuleren. 

Wil je meer weten over het project DNA Friese vlag? Neem contact op met bert.schutte@hvhl.nl.
 

Periode

Start – 1 november 2017
Einde –  1 juli 2018

Kernteam

  • Peter van der Maas       
  • Bert Schutte

Financiering